وزیر خارجه روسیه گفت که غربیها باقی ماندن بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در قدرت را به روی کار آمدن تندروها در سوریه ترجیح می دهند.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت: روز به روز بر میزان نگرانی دیپلمات های غربی درباره روی کار آمدن افراطیون در سوریه افزوده می شود و آنها نیز به این باور رسیده و اعلام کرده اند که ماندن بشار اسد، رئیس جمهور سوریه در قدرت را به روی کار آمدن تروریست‌ها ترجیح می‌دهند. اعلام این موضع از سوی دیپلمات های غربی فقط به جلسات و محافل خصوصی محدود نمی شود. بلکه آنها در مواضع علنی نیز به طور آشکار اعتراف می کنند که ماندن بشار اسد در قدرت تهدید کمتری برای سوریه دارد تا اینکه کشور به دست تروریست‌ها بیفتد.