معاون دبیرکل جمعیت وحدت گرای دموکراتیک بحرین، ضمن تاکید بر تداوم انقلاب این کشور تا تحقق کامل خواسته های مشروع مردمی، عقب نشینی از اهداف انقلاب را خیال خام آل خلیفه دانست.
" حسن محمد المرزوق " به شبکه خبری العالم، گفت: انقلاب و جنبش مردمی بحرین در تمام شهرها، روستاها و میادین این کشورادامه خواهد داشت و مردم انقلابی بحرین اطمینان دارند که پیروز خواهند شد. معاون دبیرکل جمعیت وحدت گرای دموکراتیک بحرین با اشاره به این که انقلابیون همواره در حمایت از بازداشت شدگان و به یاد شهدای انقلاب بحرین راهپیمایی ها و مراسم مختلفی برگزار می کنند، افزود: رژیم آل خلیفه این تحرکات را نمی بیند و وانمود می کند که هیچ جنبش مردمی در بحرین وجود ندارد.   وی تاکید کرد که پیروزی انقلاب در بسیاری از کشورها مدت زمان زیادی ادامه یافته اما در نهایت به سرانجام رسیده است؛ بنابراین انقلاب مردم بحرین هر اندازه ادامه داشته باشد مردم آمادگی لازم را دارند و نکته مهم این است که این انقلاب آخرین انقلاب بحرین خواهد بود و ما به زودی پیروز خواهیم شد. معاون دبیرکل جمعیت وحدت گرای دموکراتیک بحرین، گفت: رژیم بحرین باید این پیام را از انقلابیون دریافت کند که ملت بحرین هرگز از انقلاب و خواسته های خود عقب نمی نشیند.   محمد المرزوق در ادامه گفت: مشکل دیگری که ملت بحرین از آن رنج می برند این است که رژیم بحرین از جانب کشورهای استکباری از جمله آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و نظام های سرکوبگر حوزه خلیج فارس حمایت می شود. وی افزود: رژیم حاکم، این توهّم را در سر دارد که در سایه این حمایت می تواند به  تشدید سرکوبگری و ظلم بر ملت مظلوم بحرین ادامه دهد.   المرزوق در پایان هر اندازه که رژیم حاکم بر بحرین برای بهبود چهره خود نزد جهانیان تلاش کند و به سرکوبگری ادامه دهد، بدون شک، ملت بحرین پیروز خواهد شد و رژیم باید تسلیم خواسته مردم شود.