شکنجه گری های سازمان یافته سازمان جاسوسی سیای آمریکا و شنودهای گسترده غیر قانونی آن، در نهایت این سازمان را به جدال با سنا کشاند، و هم اکنون این پرسش را ایجاد کرده که آیا نظارت کنونی کنگره بر نهادهای جاسوسی آمریکا کافی است؟
یکی از اعضای کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا روز سه شنبه از وجود اسناد مخفی متعلق به سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا " سیا " خبر داد که تأیید کننده استفاده سیا از انواع شکنجه از جمله " غرق مصنوعی " و دیگر رفتارهای سخت گیرانه در زمینه مقابله با تروریسم است. " مارک اودال " سناتور دموکرات از کلرادو، خواستار در اختیار داشتن اسنادمربوط به بررسی های سیا در باره شیوه های بازجویی، در جلسه استماع برنامه های کارولین کراس، نامزد مورد نظر باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا برای سمت مشاور ارشد سیا شد. اودال گفت: از نامزدی کراس حمایت نخواهد کرد تا زمانی که اسنادی را که قبلا محرمانه بوده، در اختیار داشته باشد. تهدید اودال این احتمال را افزایش داده که او ممکن است از حق خود برای متوقف کردن روند نامزدی کراس استفاده کند. اختلاف نظر کمیته اطلاعاتی سنا با سیا بر سر گزارش شش هزار و ۳۰۰ صفحه ای سیا و لزوم هماهنگی با کنگره از موضوعات مهم جلسه استماع در روز سه شنبه بود، جلسه ای که همچنین شامل بررسی نامزدی دنیل اسمیت به عنوان معاون وزیر امور خارجه در امور اطلاعاتی و تحقیقاتی بود. مناقشه بر سر این گزارش و افشاگری های ادوارد اسنودن، مشاور سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، درباره جاسوسی های الکترونیکی این آژانس، باعثدر گرفتن بحثهایی در این خصوص شده است که آیا نظارت کنگره بر نهادهای جاسوسی آمریکایی به اندازه کافی موثر است یا نه. گفتنی است که کمیته اطلاعاتی سنا پیش نویس گزارش سیا را سال گذشته تصویب کرده بود اما سیا نتایج گزارش سنا را در این باره به چالش کشیده است و با درخواست قانون گذاران آمریکایی برای افشای بخش هایی از این گزارش موافقت نکرده است، بدین ترتیب برخی از سناتورهای آمریکایی از عدم همکاری سیا ابراز ناامیدی کرده اند.