روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی به نام " ارتش به صدر باز می گردد " نوشت: ضعف احزاب سیاسی و چنددستگی در جامعه مصر به بروز خلاء سیاسی در این کشور منجر شده است و همین مساله باعثبازگشت دوران مبارک شده است.
هبه صالح نویسنده مصری درباره این روزهای مصر نوشت: اوضاع مصر پس از عزل محمد مرسی اولین رییس جمهور منتخب، مانند بازگشت عقربه های ساعت به گذشته شده به ویژه که انقلاب 25 ژانویه که به سرنگونی حسنی مبارک رییس جمهور اسبق مصر انجامید، بارقه امید به تغییر، آزادی و دمکراسی را درجوانان عرب زنده نمود. وی افزود: علت این واماندگی، بازگشت شیوه های سرکوبگرانه نیروهای امنیتی نه فقط در قبال اخوان المسلمین، بلکه علیه فعالان لیبرال و چپگراست که به تصمیم دولت درباره ممنوعیت تظاهرات اعترض نمودند اما نیروهای امنیتی با خشونت آنان را متفرق ساختند. به گفته عده ای، مداخله ارتش مصر برای پایان دادن به حکومت جماعت اخوان المسلمین پر از اشتباه، عیب و انحصار طلبی بود، به افزایش چنددستگی در جامعه مصر انجامید و فرصتهای مصالحه را کمرنگ ساخت. در ادامه این یادداشت آمده است: این عوامل به تسریع در تغییر موازنه قوا در کشور انجامید، جماعت اخوان المسلمین منحل شد، قانون اساسی مورد تعدیل قرار گرفت به گونه ای که غیرنظامیان قادر به نظارت بر ارتش نباشند، زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در نبود احزاب سیاسی اسلامگرا و ضعف جناحهای لیبرال شش ماه دیگر تعیین شد که به این ترتیب، ارتش بازیگر اصلی در مصر محسوب می شود. هبه صالح در پایان این گزارش نوشته است: گرچه رژیم مبارک از 11 فوریه 2011 پس از کناره گیری وی از میان رفت، اما به نظر می رسد دوره مبارک بار دیگر آماده بازگشت به مصر است.