رئیس حزب جریان عربی لبنان گفت: هدف از ایجاد ناامنی و ناآرامی درلبنان، تقویت برگه بندر بن سلطان رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان برای فشار بر جامعه بین المللی به منظور جلوگیری یا به تعویق انداختن برگزاری اجلاس ژنو 2 درباره سوریه است. "شاکر برجاوی" اظهار داشت: بندر بن سلطان به این امید که وی و گروهش در لبنان و سوریه یا عراق بتوانند دستاوردی نظامی کسب کنند و از این دستاورد برای بهبود و تقویت موضع و شروط خود در نشست ژنو 2 بهره برداری کنند، بدنبال جلوگیری یا به تعویق انداختن برگزاری این اجلاس است. وی تصریح کرد: وضعیت سیاسی لبنان، جلوگیری از تشکیل دولت در این کشورو همچنین پیوستن گروه 14 مارس مورد حمایت غرب و عربستان به توطئه علیه سوریه و لبنان، برای تکفیری ها پناهگاهی را در لبنان فراهم کرده است. برجاوی با محکوم کردن جلوگیری از ایفای نقش دولت و ممانعت از یورش به مناطق حضور تکفیری های جنایتکار برای مقابله با طرح های ویرانگر آنها در لبنان به دستور بندر بن سلطان، گفت: آنچه در لبنان روی داد، بخشی از طرح صهیونیست ها است و بن سلطان تصمیم دارد که عرصه لبنان را برهم زده و ناآرام کند " متاسفانه برخی نیروهای سیاسی لبنان نیز از این طرح حمایت می کنند و درمقابل، تنها یک راه حل وجود دارد و آن هم انسجام دوباره داخلی در لبنان و اعطای چتر حمایت سیاسی ارتش برای یورش به مناطق حضور تکفیری ها می باشد." برجاوی در ادامه خواستار وحدت ملی و دوری گزیدن از طرح بندر بن سلطان در لبنان شد که در تلاش برای وصل کردن لبنان به بحران سوریه و برهم زدن اوضاع لبنان است.