حامد کرزای، رییس جمهور افغانستان مذاکرات پنهانی با طالبان را در مورد توافقنامه کابل، واشنگتن آغاز کرده است.


یک عضو طالبان در پاسخ به رسانه های پاکستانی گفته است که رهبر طالبان به ملابرادر اجازه داده است تا برای مانع شدن از امضای توافقنامه امنیتی با حکومت های کابل و اسلام آباد مذاکره کند. وی همچنین گفته است که فرد شماره دوم طالبان اجازه دیدار با آمریکا را نداشته و به نمایندگی از کابل تنها با حکومت کابل مذاکره خواهد کرد. رسانه های پاکستانی به تازگی به نقل از شماری رهبران شورای کویته طالبان گزارش داده اند که رهبر طالبان به ملابرادر فرد شماره دوم این گروه اجازه داده است که با حکومت های افغانستان و پاکستان برای مانع شدن از امضای توافقنامه امینتی دیدار و مذاکره کند اما طالبان تاکنون به گونه رسمی این گزارش ها را تایید و یا رد نکرده اند.