وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اذعان کرد که تل‌آویو از احتمال پرتاب موشک‌ از کرانه باختری به سمت اراضی اشغالی به شدت احساس نگرانی می‌کند.

پایگاه خبری فلسطین الآن - "موشه یعلون"، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی حین بازدید از منطقه دره اردن با اذعان به این مطلب که از احتمال پرتاب موشک‌ از کرانه باختری به سمت اراضی اشغالی بسیار نگران است، مدعی شد: شهرک‌سازی‌ها در این منطقه تنها عاملی است که می‌تواند ضامن امنیت برای اسرائیل باشد.وی افزود: با این شهرک سازی‌‌ها می‌توان برای بیش از 6 هزار فلسطینی در اسرائیل فرصت کاری ایجاد کرد. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هم‌چنین بایکوت آکادمیک این رژیم از سوی کمپین مطالعات آمریکا را کم اهمیت جلوه داد.