ا
یک دیپلمات اروپایی، شیوخ قطر را به سبب تلاش در چارچوب فلسطین به منظور خشنود کردن آمریکا و تحکیم ائتلاف و همکاری خود با اسرائیل؛ " احمق " خواند.
این دیپلمات برجسته اروپایی متخصص در امور خاورمیانه، این رویکرد حکام دوحه را منفی ارزیابی کرد و آن را برای شیوخ قطری خطرناک دانست و گفت: آنها سعی کردند در برابر بخش عظیمی از جهان عرب این گونه وانمود کنند که پرچمدار اخوان المسلمین هستند و "اسلام سیاسی میانه رو" را در دستور کار خود قرار داده اند. این دیپلمات اروپایی در گفت و گو با پایگاه خبری المنار فلسطین، خاطر نشان کرد: وقایع سوریه و ادامه بحران در این کشور، رویکرد قطر بر ضد ملت های عرب را آشکار ساخت. وی افزود: ماجراجویی شیوخ قطر در روند فلسطین و ارائه طرح ها و اصلاحات تحقیرآمیز در این مجال و تلاش برای قرار دادن این طرح ها در چارچوب دلخواه آمریکا و اسرائیل به مثابه بازی با آتش است و اگر آل ثانی دست از ایفای این نقش بر ندارند، این آتش دامن آن ها را خواهد گرفت.