یک تحلیل‌گر سیاسی گفته است که کاملا واضح است که هدف امریکا از برگزاری مانور نمایش دادن توانایی‌های نظامی و البته ایجاد رعب و وحشت و تحریک و تهدید ایران است.
جف استینبرگ، از اعضای گروه «بررسی اطلاعات اجرایی» اظهار داشت، متاسفانه وقتی صحبت از خلیج فارس به میان می‌آید، اصلا نیازی نیست که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، که از سوی عربستان سعودی هدایت می‌شود را برای ایجاد درگیری با ایران و یا اسلام شیعه ترغیب کنید. وی افزود، چنین رغبتی در حال حاضر نیز در آنان وجود دارد و به همین خاطر فکر می‌کنم که مانور نظامی امریکا به همراه گروه بزرگی از کشورهای دیگر، به ویژه در این برهه زمانی خاص، به روشنی ایجاد تحریکی آگاهانه و همچنین تهدید ایران است. این تحلیل‌گر ادامه داد، به عقیده من این موضوع بسیار خطرناک است و قطعا درگیری در منطقه بی‌ثباتی بسیاری در پی خواهد داشت. این عضو گروه «بررسی اطلاعات اجرایی» تصریح کرد، با این حال افرادی از جمله مقامات فرماندهی مرکزی امریکا در ارتش این کشور هستند که از تجربه بیش از یک دهه جنگ در افغانستان و عراق به تنگ آمده‌اند و خواهان اقدامات تحریک‌آمیز و برپایی جنگ نیستند؛ این افراد خواهان آن هستند که یک خط مستقیم بین نیروهای دریایی ایران و امریکا در خلیج فارس به وجود آورند. استینبرگ گفت، به همین دلیل است که موضوع کمی پیچیده می‌شود، چرا که افرادی در ارتش امریکا هستند که خطر را می‌بینند و نمی‌خواهند با ایجاد هیچگونه تحریکی سبب درگیری نظامی مستقیم را به وجود آورند.