یکی از مسئولان ائتلاف دولت قانون در مجلس عراق گفت، همه شواهد حاکی از آن است که نوری مالکی نخست وزیر عراق همچنان از همه رقیبان خود پیش افتاده است.
سایت عراقی " سومریه نیوز " گزارش داد، " سامی العسکری " روز جمعه طی سخنانی گفت که درحال حاضر پیش بینی درباره سرنوشت نوری مالکی در دوره سوم نخست وزیری درست نیست. وی درعین حال اظهار داشت که مالکی برای راه یافتن به دور سوم نخست وزیری از کشورهای خارجی درخواست کمک نکرده است. العسکری افزود همه شواهد حاکی ازآن است که نوری مالکی نخست وزیر عراق همچنان از همه رقبای خود جلوتر است، ولی این مردم هستند که با حضور در پای صندوق های رای، درباره ماندن وی درقدرت برای دوره سوم تصمیم گیری می کنند. وی اظهار داشت که صحبت از کم شانس بودن مالکی در انتخابات آینده، صرفا پیش بینی هایی نادرست است که نشان دهنده رای و نظرات شخصی افراد است. العسکری همچنین گفت که مالکی نخست وزیر شد برای اینکه میزان بالایی از آرا را در مقایسه با رقیبان خود به دست آورد و وی دراین زمینه از خارجی ها کمک نگرفت، بلکه ازحمایت و آرای رای دهندگان برخوردار بود. دراین حال، " حمید بافی " نماینده ائتلاف کردستان در مجلس عراق روز جمعه ادامه حضور نوری مالکی و اعضای دولت فعلی در پست های خود در دولت آینده را به علت شکست های آنان بعید دانست. این نماینده ائتلاف کردستان افزود، هر مسئولی که بخواهد برای ادامه بقای خود در قدرت از خارجی ها کمک بگیرد، دشمن مردم می شود و نمی تواند به مردم خدمت کند.