«مصطفی حق‌جو» کارشناس مسائل سیاسی افغانستان امضای پیمان امنیتی با آمریکا را در تضاد با عزت، استقلال و آزادی افغانستان دانست. این کارشناس سیاسی افغان تصریح کرد: اگر در امضای پیمان امنیتی با آمریکا منافع ملی در نظر گرفته شده، چرا رهبران سیاسی ۳۰ سال پیش چنین پیمانی را با روس‌ها که همسایه ما نیز هستند امضا نکردند و حضور آنان منجر به کشته‌شدن یک میلیون شهروند افغان و نابودی افغانستان شد؟ وی در ادامه افزود: بهتر بود سیاستمداران دیروز که امروز هم در سیاست افغانستان دخیل هستند چنین طرحی را در آن زمان ارائه می‌کردند. این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: آمریکایی‌ها موافقت لویه جرگه را به دست آوردند و اکنون به دنبال امضای این پیمانند تا مجوزی برای تداوم حضور داشته باشند. به اعتقاد وی، بهتر بود افغان‌ها به جای تمدید حضور نظامی و سیاسی آمریکا طرحی برای برون رفت از وابستگی ارائه می‌دادند. حق‌جو در ادامه خاطرنشان کرد: در اجرای این پیمان صداقتی از جانب آمریکایی‌ها دیده نمی‌شود، زیرا حضور نظامی آنان در جریان ۱۲ سال اخیر احتمال تداوم بی‌ثباتی در آینده را قوت بخشیده است. وی نابودی تجهیزات نظامی و انتقال بخشی از آنها به پاکستان را نمونه‌هایی از عدم صداقت آمریکا پس از خروج از افغانستان عنوان کرد. این کارشناس افغان با طرح این پرسش که چرا آمریکا بدون حضور نظامی در کشورهای جهان به همکاری‌های نظامی و اقتصادی خود ادامه نمی‌دهد و با تعیین پیش‌شرط ایجاد پایگاه نظامی متعهد به کمک دولت افغانستان است؟ تصریح کرد: آمریکایی‌ها در این ۱۲ سال اخیر چند قدم در راه صلح برداشتند که در ۱۰ سال آینده بردارند؟ حق‌جو تأکید کرد: آمریکایی‌ها آمدند تا تروریسم را از بین ببرند، حکومت‌داری را در افغانستان تقویت کنند، مواد مخدر را نابود سازند و در افغانستان صلح ایجاد کنند، اما هیچ یک از این تعهدات انجام نشد. وی افزود: کار به جایی رسیده که بیشتر مناطق افغانستان با گذشت سال‌ها حضور نظامی آنان ناامن است که این به معنی شکست آمریکا و ناتو در افغانستان است و در آینده هم در صورت امضای پیمان امنیتی هیچ دستاوردی جز اسارت مردم افغانستان در پی نخواهند داشت. حق‌جو گفت: مخالف این پیمان هستم و امضای آن را منافی عزت، استقلال و آزادی کشورم می‌پندارم. حق‌جو معتقد است که ایجاد پایگاه نظامی و اعطای مصونیت قضایی به نیروهای آمریکایی در افغانستان، تنها منافع استراتژیک آمریکا را تأمین می‌کند و هیچ سودی را نصیب مردم افغانستان نخواهد کرد. به اعتقاد وی، ایجاد پایگاه نظامی در قلب منطقه اتمی جهان، حضور و نفوذ سیاسی در منطقه و در اختیار داشتن جایگاهی مطمئن با منابع قوی معدنی در جهان از جانب آمریکا مهار اتحادهای نظامی و کنترل اقتصادهای نوظهور با قربانی شدن مردم افغانستان را به دنبال خواهد داشت.