منابع مختلف از توافق گروه های سیاسی تونس در باره تعیین فرد مورد نظر برای جانشینی " علی العریض "، نخست وزیر کنونی این کشور، خبر دادند.
منابع نزدیک به گفت و گوی ملی تونس که زیر نظر اتحادیه مشاغل تونس، بزرگترین سندیکای مخالف دولت در این کشور، برگزار شده، خاطرنشان کردند که گفت و گو کنندگان توافق کرده اند که " جلول عیاد " نخست وزیر مرحله انتقالی شود. به گزارش روزنامه العرب چاپ لندن، هرچند که طرف های شرکت کننده در گفت و گوها می گویند این امر هنوز قطعی نشده است اما این منابع بر قطعی شدن توافق در این خصوص تاکید می کنند. حامیان احزاب مخالف دولت و سازمان های جامعه مدنی تونس خواستار برکناری دولت علی العریض، نخست وزیر این کشور هستند. " محمود البارودی " نماینده حزب ائتلاف دموکراتیک تونس نیز اظهار داشت که شبهه توافقی درباره تصدی منصب نخست وزیری تونس از سوی جلول عیاد حاصل شده است. وی به رادیو " شمس اف ام " گفت: به احتمال زیاد کمیته چهارجانبه ناظر بر روند گفت و گوهای امروز(چهارشنبه)، نام جلول عیاد را به عنوان نخست وزیر آینده تونس اعلام خواهد کرد. عیاد ۶۲ ساله، کارشناس امور اقتصادی، سابقه فعالیت در چند موسسه بانکی بین المللی و سازمان های مالی را در کارنامه خود دارد. وی در دولت انتقالی الباجی قاید السبسی نیز وزیر دارایی تونس بود.