واکنش نیروهای سیاسی وابسته به جریان اسلام سیاسی درباره احتمال تعدیل نقشه راه اعلام شده از سوی ارتش در سوم ژوئیه گذشته، ضد و نقیض بوده است.
محمود حجازی رئیس حزب اسلامی شاخه سیاسی سازمان الجهاد گفت: دولت کنونی می خواهد تنش بین مصری ها را افزایش دهد؛ بویژه که چندین تصمیم را اتخاذ کرد که التهاب بین مردم را افزایش می دهد وی در گفت و گو با روزنامه الیوم السابع تاکید کرد: اشاره تلویحی علی منصور به امکان تعدیل نقشه راه بر جبهه بندیها و التهاب موجود عملا خواهد افزود. حجازی بر ضرورت آغاز اجرایی کردن گفت وگوی ملی برای برون رفت از بحران موجود تاکید کرد که همه جریان ها و اقشار جامعه را در بر بگیرد. شریف طه سخنگوی رسمی حزب النور شاخه سیاسی الدعوه السلفیه نیز در همین رابطه یادآور شد: این حزب به نقشه راه توافق شده در سوم ژوئیه گذشته پایبند است. جامعه درباره این نقشه راه توافق کرده است و ما هرگونه تعدیل آن را نمی پذیرد. وی در گفت و گو با این روزنامه مصری اظهار داشت: هرگونه تغییری در این نقشه بر توافق یاد شده تاثیر و در نتیجه ثبات کشور تاثیر خواهد گذاشت. محمد ابراهیم عضو هیئت عالی حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی گروه اخوان المسلمین مصر گفت: هرگونه تصمیم نظام کنونی در وهله اول به نفع خودش است و هرگونه تعدیل نقشه راه به تصمیم مردم درباره آن نیاز دارد. اشاره تلویحی درباره امکان تعدیل نقشه راه وجود داشته است. وی به الیوم السابع گفت که آنها اساسا نقشه راه را رد می کنند و به تظاهرات خود ادامه خواهند داد و مقدم شمردن انتخابات ریاست جمهوری بر پارلمانی تنها به نفع یک نفر و آن هم نامزد این سمت است.