یکی از معاونان نخست وزیر پاکستان به رسانه های این کشور گفته است که نواز شریف در سفرش به کابل از رییس جمهور افغانستان خواسته است که این دفتر برای آغاز عملی مذاکرات صلح به زودی در ریاض و یا انقره باز شود.


از سویی حکومت افغانستان می گوید: تاکنون هیچ گونه تتصمیمی برای گشایش دفتر مذاکرات طالبان در ترکیه و یا عربستان سعودی گرفته نشده است.

یک مقام های شورای عالی در افغانستان با بی خبری در این زمینه می گویند: که در صورت هر گونه توافق در مورد ایجاد دفتر طالبان در یکی از کشورهای دیگر، این مساله را با مردم شریک خواهند کرد.