دادگاه نظامی تونس با صدور حکم غیابی، دیکتاتور سرنگون شده این کشور را به زندان ابد محکوم کرد.

به گزارش روز چهارشنبه این سومین بار است که " زین العابدین بن علی " به زندان ابد محکوم می‌شود.
دادگاه نظامی همچنین " بالحاج قاسم " وزیر کشور در دوران بن علی را به اتهام قتل تظاهرکنندگان در جریان انقلاب مردم تونس به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.
۲ حکم قبلی زندان ابد برای بن علی در ژوئیه ۲۰۱۲ به اتهام سرکوب تظاهرات در غرب این کشور و پایتخت صادر شد.
با اوج گرفتن انقلاب مردم تونس، بن علی سرانجام در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ از این کشور به عربستان گریخت.
مسئولان سعودی با وجود درخواستهای مکرر تونس، از تحویل بن علی خودداری می کنند.