نخست وزیر اردن تأکید کرد که از خاک این کشور برای هرگونه دخالت نظامی خارجی ضد سوریه استفاده نخواهد شد.

به گزارش روز چهارشنبه " عبدالله النسور " در اظهاراتی مطبوعاتی گفت: ارتش اردن و تجهیزات نظامی آن وارد جنگ در سوریه نمی‌شود و به این کشور نیرو نمی‌فرستد و مأموریت نیروهای نظامی بیگانه را نیز تسهیل نمی‌کند.
وی افزود: مرزهای زمینی اردن(با سوریه) این کشور را در معرض توفان قرار می دهد؛ ولی موضع رسمی اردن برخورد متوازن با رویدادهای سوریه است.
النسور مدعی شد، آوارگان سوری بیش از یک میلیارد و پانصد هزار دلار برای اردن هزینه داشته‌اند.
نخست وزیر اردن خاطرنشان کرد: اردن از جامعه جهانی نمی‌خواهد در ارتباط با آوارگان سوری فقط به اظهار همدردی کلامی و سخن گفتن از حقوق بشر اکتفا کند.
النسور با بیان اینکه بیش از یک میلیون آواره سوری در خاک اردن هستند، تأکید کرد: جامعه جهانی در قبال آوارگان سوری مسؤولیتهایی دارد.
وی افزود: حدود نیم میلیون نفر از آوارگان سوری قبل از سال ۲۰۱۱ وارد اردن شدند و بقیه نیز پس از آغاز جنگ در مارس ۲۰۱۱ به اردن آمدند به صورتیکه اکنون شمار آوارگان سوری در شهرهای مرزی المفرق و المرثا بیشتر از ساکنان اصلی این شهرها شده است.
النسور تأکید کرد: حضور آوارگان سوری در اردن پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی داشته و برای فرصت‌های شغلی مزاحمت به وجود آورده است