رهبر جریان صدر در عراق از نخست وزیر این کشور خواست دوره سوم نخست وزیری را به " اهلش " واگذار کند.
سایت سومریه نیوز نوشت: مقتدی صدر از نوری مالکی خواست " دوره سوم را به اهلش واگذار کند. " مقتدی صدر در پاسخ به سئوال یکی از طرفداران خود درباره میانجیگری نوری مالکی نزد مراجع دینی برای متقاعد کردن صدر به حمایت از دوره سوم نخست وزیری او، اظهار داشت: اوضاع نشان می دهد که رسیدن مالکی(به دوره سوم نخست وزیری) تنها با حمایت جریان صدر صورت می گیرد، ولی این مساله در برنامه های این جریان مطرح نیست. صدر تاکید کرد که اکثر مراجع در اینگونه مسائل دخالت نمی کنند، ولی با این حال گفت که فکر نمی کند آنها به دوره سوم مالکی تمایل داشته باشند. بنابراین گزارش، ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی ۲۸ نوامبر تاکید کرد که دوره سوم مالکی نزدیک یا نزدیک تر شده است. حاکم الزاملی، نماینده جریان صدر و عضو کمیسیون امنیت و دفاع مجلس عراق، مدعی شده است که نوری مالکی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، فرماندهان امنیتی را تهدید کرده که اگر بار دیگر به نخست وزیری نرسد، آنان را بازنشسته خواهد کرد.