آمریکا در پایان سال ۲۰۱۴ سفارت خود را در واتیکان به دلایل امنیتی و اداری تعطیل خواهد کرد.

رویترز- جیمز نیکلسون سفیر سابق آمریکا در واتیکان درباره تصمیم وزارت خارجه امریکا مبنی بر تعطیلی ساختمان سفارت این کشور در واتیکان گفت: طرح آمریکا برای انتقال سفارت خود از واتیکان به ایتالیا بهترین نشانه از وجود اختلاف بین واتیکان و واشنگتن است و این مساله نشان می دهد، آمریکا از این پس قصد دارد سیاست خود را در قبال کاتولیک ها، واتیکان و به طور کلی مسیحیان شرق تغییر دهد. وی در این باره توضیح داد: سفارت آمریکا در واتیکان به مثابه شاه کلیدی بود که از آن برای حل بسیاری از مشکلات و معضلات بین آمریکا و خاورمیانه مورد استفاده قرار می‌گرفت. وی در گفت وگو با پایگاه خبری کاتولیک فوت افزود: زمانی که من در این سفارت به عنوان سفیر مشغول فعالیت بودم طرح بسته شدن سفارت در واتیکان مطرح شد اما من در آن زمان برای آنها شرح دادم این اقدام تا چه اندازه می تواند ناشی از حماقت باشد، از این رو برای مدتی از پرداختن به آن منصرف شدند، اما اکنون به نظر می رسد باز هم این طرح به جریان افتاده است. نیکول تامسون یکی از اعضای بخش اطلاع رسانی سفارت آمریکا در واتیکاندر گفت وگو با خبرگزاری کاتولیک گفت: انتقال دفاتر ما از داخل سفارت امریکا در واتیکان به سفارت امریکا در ایتالیا در پایان سال 2014 و آغاز سال 2015 صورت خواهد گرفت. وی در این باره توضیح داد: این اقدام دولت آمریکا یعنی تعطیلی و انتقال سفارت از واتیکان به ایتالیا به دلیل اختلاف نظرها صورت نمی گیرد، بلکه این مساله به دلیل مشکلات امنیتی و مسائل اداری صورت خواهد گرفت و واتیکان هم در این باره و تصمیم واشنگتن در این زمینه هیچ اعتراضی بیان نکرده است. وی در این باره توضیح داد: واشنگتن هنوز معتقد است که حضور در واتیکان که شریکی اساسی برای آمریکاست در تعمیق آزادی‌های دینی و مذهبی امری مهم ونقشی به سزا دارد وتا انجا که امکان داشته باشد این رابطه را حفظ خواهیم کرد.