نخست وزیر ترکیه تاکید کرد اخراج سفیر ترکیه از مصر، موضع آنکارا درقبال اوضاع این کشور را تغییر نخواهد داد.
" رجب طیب اردوغان " در دیدار با فراکسیون حزب خود در پارلمان گفت: ترکیه در کنار مصری‌ها علیه " کودتا " خواهد بود. وی افزود: ما به بیان واقعیت ادامه خواهیم داد و همواره در کنار ملت مصر خواهیم بود و پیوند ما با ملت مصر از طریق قلبهایمان است و نه سفرا. دولت مصر اخیرا سفیر ترکیه در قاهره را عنصری نامطلوب خواند و وی را اخراج کرد و سفیر خود در ترکیه را نیز فرا خواند؛ ترکیه نیز در مقابل سفیر مصر را اخراج کرد و سطح روابط دیپلماتیک دو کشور را کاهش داد. درهمین حال، وزارت خارجه مصر در بیانیه ای اعلام کرد: این اظهارات اردوغان بیانگر میزان اضطراب و بحرانی است که وی - به خاطر تصمیمات روز شنبه قاهره در زمینه کاهش سطح روابط دیپلماتیک بین دو کشور و نامطلوب خواندن سفیر ترکیه در قاهره و احضار دائم سفیر مصر از آنکارا - دچار آن شده است. این وزارتخانه افزود: اظهارات اردوغان درستی این تصمیمات مصر را تایید می کند زیرا وی به دخالت در امور داخلی مصر و عدم احترام به اراده ملت مصر و انتخابها و استقلال تصمیمات آنها روی آورده است. دولت ترکیه از گروه اخوان المسلمین در مصر حمایت می کند و از اقدام ارتش مصر در عزل محمد مرسی رئیس جمهوری سابق این کشور از قدرت به کودتا یاد کرده است.