" ابراهیم کمال الدین " افزود: این یک شیوه انگلیسی و به ارثرسیده از استعمار بریتانیا است که مبتنی بر سرکوب هرگونه تظاهرات، انقلاب و خواسته های مردمی است.
ابراهیم کمال الدین ادامه داد: رژیم آل خلیفه دچار این توهم شده که با ائتلاف با کشورهای عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس و حمایت مالی آنها قادر به پشت سر گذاشتن بحران است.

عضو کمیته مرکزی جمعیت وعد بحرین گفت: خواسته های ملت بحرین در زمینه دموکراسی و نفی استبداد و آزادی زندانیان امری کاملا روشن و واضح است. بازداشت شدگان و رهبران انقلاب بحرین در معرض شکنجه قرار گرفته اند که برخی به خاطر شدت شکنجه به شهادت رسیده اند و برخی دیگر دچار بیماری شده اند.

وی خاطر نشان کرد: گزارشهای بین المللی ثابت کرده رهبران مخالف در زندان مورد شکنجه فیزیکی قرار گرفته اند اما به رغم شکنجه ها و سرکوب تظاهرکنندگان، تظاهرات و خواسته های مردم استمرار دارد.

ابراهیم کمال الدین اظهار داشت: رژیم آل خلیفه تاکنون دو بار مانع از ورود " خوان ماندیز " مخبر شکنجه سازمان ملل متحد به بحرین شده که این امر نشان می دهد این رژیم به دنبال پنهان سازی شکنجه از افکار عمومی جهان است اما به لطف عصر ارتباطات دنیا مانند دهکده ای کوچک شده است که باعثشده ملتهای جهان از رویدادهای بحرین آگاه باشند.

وی درباره جلسات گفت وگو میان مخالفان و موافقان رژیم افزود: این جلسات ثمری ندارد. روزنامه های دولتی می کوشند مواضع مخالفان را مخدوش ساخته، میان اقشار مردم بحرین اختلاف ایجاد کنند و رنگی طایفه ای به آن ببخشند تا اینگونه به افکار عمومی جهان القا شود که حرکت مردم بحرین، طایفه ای است در حالی که گزارشهای بین المللی مانند گزارش کمیته حقیقت یاب شریف بسیونی کذب آن را ثابت کرده است.