روسیه اعمال توافق‌نامه ژنو را که بر اساس آن باید یک دولت انتقالی در سوریه تشکیل شود، تنها راه حل بحران جاری در این کشور عربی توصیف کرده است.
میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه روز یک شنبه(۸ اردیبهشت، ۲۸ آوریل) گفت، بیانیه مورد توافق ژنو در ژوئن ۲۰۱۲ «بدون هیچ جایگزینی، پایه و بنیاد حل بحران سوریه است.» بوگدانوف که نماینده ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه است گفت، توافقنامه ژنو به مردم سوریه اجازه می‌دهد که در مورد سرنوشت و آینده کشور خود تصمیم گیری کنند و افزود، «وظیفه ما کمک فعالانه به آنها در این زمینه و پیشبرد این توافق است.» وی این اظهارات را در پایان سفر سه روزه خود به لبنان بیان کرد. بوگدانوف در جریان سفر خود به لبنان با چندین مقام دولتی این کشور و همچنین سید حسن نصرالله، دبیرکل جنبش مقاومت حزب الله لبنان دیدار کرد. وی در بیروت گفت: «ما باید حقیقت را بدانیم و دلیل و مدرک داشته باشیم و به اطلاعاتی که در رسانه‌ها بدون پشتوانه و مدرک انعکاس پیدا می‌کنند، استناد نکنیم.» بوگدانوف افزود: «در گذشته این تجربه وجود داشته است که به بهانه وجود سلاح‌های کشتار جمعی، مداخله‌ای خشونت بار در کشور عراق صورت بگیرد و در پایان مشخص شد که چنین سلاح‌هایی در عراق وجود ندارد.» گفتنی است، تحلیل‌گران بر این باورند، لفاظی‌های جنگ طلبانه علیه سوریه بسیار مشابه تبلیغات رسانه‌ای امریکا و متحدان این کشور پیش از حمله سال ۲۰۰۳ به کشور عراق است. این در حالی است که سوریه اتهامات را کذب و ساختگی خوانده است. عمران الذعبی، وزیر اطلاع رسانی سوریه گفت، تروریست‌های تحت حمایت خارج در نزدیکی حلب علیه مردم بی‌گناه از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده‌اند.
روسیه اعمال توافق‌نامه ژنو را که بر اساس آن باید یک دولت انتقالی در سوریه تشکیل شود، تنها راه حل بحران جاری در این کشور عربی توصیف کرده است.
میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه روز یک شنبه (۸ اردیبهشت، ۲۸ آوریل) گفت، بیانیه مورد توافق ژنو در ژوئن ۲۰۱۲ «بدون هیچ جایگزینی، پایه و بنیاد حل بحران سوریه است.» بوگدانوف که نماینده ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه است گفت، توافقنامه ژنو به مردم سوریه اجازه می‌دهد که در مورد سرنوشت و آینده کشور خود تصمیم گیری کنند و افزود، «وظیفه ما کمک فعالانه به آنها در این زمینه و پیشبرد این توافق است.» وی این اظهارات را در پایان سفر سه روزه خود به لبنان بیان کرد. بوگدانوف در جریان سفر خود به لبنان با چندین مقام دولتی این کشور و همچنین سید حسن نصرالله، دبیرکل جنبش مقاومت حزب الله لبنان دیدار کرد. وی در بیروت گفت: «ما باید حقیقت را بدانیم و دلیل و مدرک داشته باشیم و به اطلاعاتی که در رسانه‌ها بدون پشتوانه و مدرک انعکاس پیدا می‌کنند، استناد نکنیم.» بوگدانوف افزود: «در گذشته این تجربه وجود داشته است که به بهانه وجود سلاح‌های کشتار جمعی، مداخله‌ای خشونت بار در کشور عراق صورت بگیرد و در پایان مشخص شد که چنین سلاح‌هایی در عراق وجود ندارد.» گفتنی است، تحلیل‌گران بر این باورند، لفاظی‌های جنگ طلبانه علیه سوریه بسیار مشابه تبلیغات رسانه‌ای امریکا و متحدان این کشور پیش از حمله سال ۲۰۰۳ به کشور عراق است. این در حالی است که سوریه اتهامات را کذب و ساختگی خوانده است. عمران الذعبی، وزیر اطلاع رسانی سوریه گفت، تروریست‌های تحت حمایت خارج در نزدیکی حلب علیه مردم بی‌گناه از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده‌اند.