معترضان به اصلاحات قوانین خدمات دولتی امروز در یونان تظاهرات می کنند. به نقل از شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار، در صورتی که طرح اصلاح قوانین خدمات دولتی در یونان به تصویب برسد 15 هزار کارمند تا پایان سال دوهزار و پانزده بیکار خواهند شد.
سه نهاد کمک کننده به یونان موسوم به تروئیکا(صندوق بین المللی پول، اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا) خواهان اعمال چنین اصلاحاتی شده اند. معترضان به این اصلاحات قرار است عصر امروز در خیابان های آتن تظاهرات کنند.