نخست وزیر فرانسه گفت که هدف کشورش موفقیت اجلاس ژنو 2 درباره سوریه است تا به تشکیل یک دولت انتقالی با اختیارات کامل منتهی شود.
" ژان مارک ایرولت " در گفت و گو با روزنامه " کامرسانت " اظهارکرد: هدف به موفقیت رساندن اجلاس ژنو ۲ است که به تشکیل یک دولت انتقالی با اختیارات کامل منتهی شود. ایرولت که سفر دوره خود به روسیه را امروز پنجشنبه آغاز می کند، با تکرار ادعای استفاده دمشق از سلاح های شیمیایی، افزود: فرانسه با افتخاراعلام می کند که همانند باور شمار زیادی از شرکای خود، واکنش نشان ندادن(در قبال این وضعیت) ممکن نیست. وی افزود: بدون این فشار، من یقین دارم که هیچ پیشرفتی در برچیدن زرادخانه شیمیایی سوریه که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه وجود داشتن آن را حتی در مطبوعات رد کرده بود، امکانپذیر نبود. ایرولت گفت: من از اینکه روسیه ابتکارعمل را بدست گرفت، خرسندم و امکان گذر از مانعی بزرگ و طولانی با اقدام شورای امنیت در تصویب قطعنامه ۲۱۰۸ با اجماع نظر در تاریخ ۲۷ سپتامبر میسر شد. نخست وزیر فرانسه تصریح کرد: هدف به موفقیت رساندن اجلاس ژنو ۲ است که این امر نیازمند شروطی است تا ائتلاف ملی سوری مخالف در آن شرکت کند و به تشکیل یک دولت انتقالی برخوردار از همه اختیارات اجرایی از جمله اختیارات ریاست جمهوری منتهی شود. ایرولت افزود: فرانسه بر این مبنا تلاش می کند و طبیعتا آماده همکاری با روسیه است و ما این موضوع را بدون شک با دیمتری مدویدیف نخست وزیر روسیه مورد بحثو بررسی قرار خواهیم داد. نخست وزیر فرانسه قرار است امروز با همتای روسی خود دیدار کند.