شیخ راویل عین الدینرئیس شورای مفتی های روسیه به مناسبت برگزاری همایش بین الملل بیداری اسلامی در تهران اظهار داشت: بیداری اسلامی در جهان اسلام رویداد بزرگی است که برخی کشورها تلاش می کنند با حمایت از تروریسم و افراط گرایی در خاورمیانه آن را منحرف کنند.

شیخ راویل عین الدین افزود: امروز امت اسلامی نیازمند پرهیز از نزاع و حرکت به سمت دوستی و برادری است و باید از بداخلاقی هایی که از بیرون جهان اسلام برای امت اسلامی طراحی می شود دوری جوید.

مفتی اعظم روسیه بزرگترین راهنمای ملت های مسلمان را احکام الهی دانست و گفت: اگر انسان ها در دام هوای نفس، غرور و ریا گرفتار شوند، قطعا دچار انحراف می شوند و این مانع رشد، بالندگی و بیداری در جهان اسلام خواهد شد.

راویل عین الدین افزود: بیداری اسلامی در جهان اسلام سبب دستاوردهای بزرگی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا شده است که باید با تلاش علمای دینی در مسیر درست و صحیح هدایت شود و استمرار یابد.

رئیس شورای مفتی های روسیه با اشاره به مشکلات متعدد جوامع بشری از جمله مناقشه های نظامی، بحران های مالی و اقتصادی و سقوط ارزش های اخلاقی گفت: دین اسلام پاسخگوی همه این مشکلات است.

راویل عین الدین ادامه داد: برای برقراری دوستی، صلح، حسن همجواری و احیای معنویت در جوامع باید به آیات الهی گوش فرا داد و عمل کرد.

مفتی اعظم روسیه همچنین با ابراز خرسندی از حضور در ایران گفت: ایران بزرگترین فرهیختگان علم، فرهنگ و هنر را به بشریت عرضه کرده است و ایران سرزمین مردم بزرگ با فرهنگ و سنتی غنی و سرزمین زیبایی هاست.