بر اساس گزارش‌ها، یاسین سعید نعمان، دبیر کل حزب سوسیالیست یمن، پس از پایان دوره دولت آشتی ملی، رئیس دولت جدید در یمن خواهد شد.
به گفته منابع ناشناس، دولت جدید، نعمان را به عنوان نخست وزیر یمن انتخاب خواهد کرد. این منابع همچنین گفته‌اند که صالح حبراء، سخنگوی حوثی‌ها، نیز به عنوان معاون نعمان در امور داخلی منصوب خواهد شد. با وجود این، نعمان، این گزارش‌ها را رد کرده و گفته است که ایجاد یک دولت جدید، تنها ممکن است بر اساس نتایج مذاکرات در این کشور باشد. علی عبدالله صالح، دیکتاتور سابق یمن، که یک مارشال آموزش دیده انگلیسی است، در فوریه ۲۰۱۲، پس از یک سال برگزاری تظاهرات گسترده خیابانی و درخواست برای برکناری وی، براساس یک توافقنامه مورد حمایت امریکا در ازای مصونیت از قدرت کناره گرفت. عبدربه منصور هادی، معاون رئیس جمهور برکنار شده یمن که مارشال آموزش دیده انگلیسی است، در تاریخ ۲۵ فوریه ۲۰۱۲، پس از یک انتخابات تک کاندیداتوری ریاست جمهوری مورد حمایت امریکا و عربستان جایگزین علی عبدالله صالح شد.