یک روزنامه لبنانی از دستور مستقیم " بندر بن سلطان " رئیس اداره اطلاعات عربستان به یک جریان " خاص " برای ایجاد هرج و مرج، ناآرامی وآشوب‌ در شهر طرابلس در شمال لبنان خبر داد.
روزنامه " البناء " به نقل از منابع آگاه دیپلماتیک نوشت: اطلاعات نشان می‌دهد عربستان همزمان با آغاز تفاهم‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، به دنبال آن است که چند کشور عربی از جمله سوریه، عراق و لبنان را به آشوب بکشاند، تا همچنان خود را به عنوان بازیگر اساسی منطقه نشان داده و از انجام تفاهم های منطقه‌ ای جلوگیری کند. این منابع افزودند: عربستان از همه امکانات خود برای مجهز کردن گروههای افراطی به سلاح و پول استفاده کرده است تا بتواند زیان های ناشی از پایداری و استقامت سوریه را جبران کند. این منابع تصریح کردند: در همین راستا، عربستان بعد از ناتوانی در تحمیل کردن شروط خود از طریق تعطیل کردن موسسات لبنان، در راستای برهم زدن اوضاع امنیتی در طرابلس گام برداشت و با ناآرامی و شعله ور کردن آتش درگیری در شهر طرابلس بدنبال فشار بر حزب الله لبنان است تا این حزب نیروهای خود را از سوریه به لبنان بازگرداند. منابع یاد شده تأکید کردند، با توجه به برنامه عربستان ایجاد آرامش در شهر طرابلس - حتی اگر نیروهای امنیتی بتوانند در طول چند روز اوضاع را به کنترل خود در آوردند - بعید است. این منابع خاطرنشان کردند: خطرناک‌ تر از همه این است که بیشتر سران محورهای آشوب‌طلب در شهر طرابلس دستورات مستقیم را از خارج و از یک گروه سیاسی خاص دریافت می کنند و برخی در طرابلس حمایت سیاسی خود را از عناصر مسلح برداشته‌اند اما این امر معنا و مفهومی ندارد زیرا این افرادها تاثیر عملی خود را از دست داده اند و دیگر تصمیم گیری در دستان آنها نیست. شهر طرابلس در روزهای اخیر شاهد موج جدیدی از ناآرامی و درگیری بوده است که در جریان آن دهها نفر کشته یا زخمی شده‌اند.