ناظران می گویند، عربستان در پس پرده درگیریهای 5 روز اخیر در طرابلس میان منطقه جبل محسن و باب التبانه در شمال لبنان قرار دارد؛ در این درگیری ها تا کنون ده ها نفر کشته و یا مجروح شده اند. به عقیده ناظران هدف از این اقدام، جلوگیری از برگزاری کنفرانس ژنو2 و حل بحران سوریه و یا تحمیل خواسته های ریاض به این کنفرانس است. در سایه آرامش شکننده ای که بر طرابلس حاکم شده، ارتش لبنان در طرحی امنیتی طرابلس را به چند منطقه تقسیم کرده تا کنترل اوضاع را در دست داشته باشد. "ابراهیم بیرم" تحلیلگر سیاسی لبنانی با اشاره به دست داشتن عربستان در این درگیریها گفت: عده ای می خواهند اوضاع سوریه و لبنان تا ژنو 2 متشنج باقی بماند، تا در صورت امکان مانع برگزاری این کنفرانس شوند و یا برگزاری آن با شروط خاصی انجام شود. ارتش لبنان کوشید چند بار درگیری های را متوقف کند اما موفق نشد؛ البته این امر به دلیل ناتوانی ارتش نیست چرا که ارتش نمی خواهد با ورود به درگیری با گروه های مسلح شهر را ویران کند. ناظران می گویند: فعالان سیاسی شهر باید طرابلس را نجات دهند در غیر این صورت ارتش بدون هیچگونه حرکتی در مواضعش بی حرکت باقی خواهد ماند. سرتیپ "امین حطیط" کارشناس نظامی و راهبردی لبنانی به العالم گفت: ایجاد امنیت با زور باعث ویرانی گسترده خواهد شد، ارتش چنین مسئولیتی را نمی پذیرد لذا شخصیتهای شهر باید حفظ امنیت را به ارتش واگذار نمایند. در همین راستا جلسات و دیدارهای مقامهای لبنانی درباره شهر طرابلس برای اتخاذ تصمیم سیاسی به منظور کمک به ارتش در زمینه توقف درگیری ها بی فایده بود.