مفتی کل سوریه با اشاره به عقب نشینی مدعیان دوستی با این کشور گفت: ملت سوریه بر کسانی که برای ایجاد تفرقه و گسست در بین آنها تلاش کردند، پیروز شده است.
" احمد بدر الدین حسون " اظهار داشت: جامعه بین المللی به روشنی درحال پی بردن به واقعیت رویدادهای سوریه و پیامدهای آن و تأثیر جنگ و یا صلح در این کشور بر همه جهان است. وی خاطرنشان کرد: شما از کسانی که ادعا می کنند دوستان سوریه هستند، در لندن شنیدید که گفتند تنها راه حل در سوریه سیاسی است و اینها همان کسانی هستند که همواره از دو سال پیش از حمایت از راهکار نظامی و قتل سخن می گفتند و علت عقب نشینی آنها از مواضع سابق خود، به خاطر دلسوزی برای سوریه نیست بلکه همه آنها احساس کرده اند شعله آتشی که در سوریه به راه انداختند، دامن آنها را خواهد گرفت.افراطی گری به منشأ خود باز می گرددشیخ حسون به خبرنگاران در مسکو گفت: تندروی و افراط گرایی یک بیماری مسری است و سوریه درباره این خطرات هشدار داده بود و از چندین سال پیش با آن مبارزه می کرد لذا این تندروی و افراط گرایی نتوانست در سوریه راه به جایی ببرد و پیش بینی می کنم که افراط گرایی و تندروی به همان جایی برگردد که از آنجا برخاسته است. مفتی سوریه تأکید کرد: سوریه اکنون هزینه ایستادن در برابر افراط گرایی بین المللی را می پردازد و این تندروی و افراط گرایی عربی یا اسلامی، نیست بلکه پدیده ای جهانی است. وی افزود: همه جهان این امر را درک کرده و راهکار سیاسی و شرکت در اجلاس ژنو ۲ درباره سوریه را با اجماع تایید کرده است، و این امر مرهون اصرار ملت سوریه بر این نکته است مردم سوریه یکپارچه و متحد هستند و می توانند کشور خود را به وضعیت عادی خویش بازگردانند؛ به شرط آنکه دخالت در امور سوریه متوقف شود. مفتی سوریه خاطرنشان کرد: ملت سوریه از سوی کسانی که گمان می کردند برادران عرب آنها هستند و همچنین دیگران که در راستای تامین منافع اسرائیل گام بر داشتند، مورد ظلم واقع شدند و من به آنها می گویم که این سوریه است که اکنون پیروز شده و به این دلیل که همگان خواهان صلح در این کشور هستند، زیرا این صلح به نفع آنها است. وی درباره برگزاری اجلاس ژنو ۲ برای حل سیاسی بحران سوریه گفت: چه این اجلاس برگزار شود یا نشود، ملت سوریه یکصدا گفته که راهکار نظامی در سوریه راه به جایی نمی برد. اگر این اجلاس برگزار شود به نفع سوریه است و اگر برگزار نشود نیز سوریه همچنان با تروریسم مبارزه خواهد کرد تا اینکه خاک خود را از لوثآن پاکسازی کند و دیگران باید مسئولیت این امر را برعهده بگیرند.شکست گروه موسوم به دوستان سوریهمفتی سوریه افزود: شرکت کنندگان در نشست موسوم به دوستان سوریه در لندن با اختلاف نظر و سردرگمی از آن بیرون آمدند. اعضای این گروه یکصد کشور بودند که امروز تنها ۱۱ کشور در آن باقی مانده اند که بزرگترین آنها قطر است. وی افزود: این ملت سوریه است که اکنون بر کسانی که بدنبال ایجاد تفرقه طایفه ای و مذهبی دراین کشور بودند، پیروز شد و شکست شاخصه اصلی نشست اخیر موسوم به دوستان سوریه بود.