وزیر امور قضایی رژیم صهیونیستی و مذاکره کننده ارشد این رژیم با تشکیلات خودگردان تأکید کرد که موضع این رژیم و عربستان در قبال ایران یکسان است، ولی همکاری دو طرف در زمینه فلسطین دشوار است.
" تزیپی لیونی " تأکید کرد: " هنگامی که مسئولان سعودی بر ضرورت جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای تأکید می کنند، این سخنان آشنا به نظر می آید؛ معتقدم هنگامی که مسأله مربوط به ایران باشد، زبان اعراب به عبری‌ها نزدیک است. " به نوشته القدس العربی، لیونی در نشست دیروز روزنامه صهیونیستی " جروزالم پست " خاطرنشان کرد: " کشورهای عربی پیش از اندیشیدن به هرگونه تغییر در سیاستهای خود در قبال اسرائیل، به دنبال آن هستند که پیشرفتی را در زمینه صلح اسرائیلی - فلسطینی مشاهده کنند. " وزیر امورخارجه سابق رژیم صهیونیستی با بیان اینکه متوقف کردن ایران نیازمند همکاری کسانی است که این کشور را " تهدیدی " برای خود می بینند، تأکید کرد: " جای تأسف دارد که ادامه منازعه با فلسطینی‌ها، همکاری اعراب با اسرائیل را دشوار و یا غیر ممکن می سازد. " لیونی ادامه داد: " کاملا آشکار است که منافع اسرائیل و کشورهای میانه رو در منطقه یکسان است؛ باید با همکاری یکدیگر ایران را تحت فشار قرار دهیم و به صورت همزمان در مسیر فرایند صلح گام برداریم. "