حسن المرزوق " روز شنبه اظهار داشت: مادامی که تعرض به مردم و نقض حقوق آنان ادامه داشته باشد، ملت نیز همچنان به اعتراض های خود از راه مسالمت آمیز ادامه خواهند داد.

المرزوق افزود: رژیم بحرین بعد از طرح ادعای آغاز اصلاحات در بحرین، درحال عقب نشینی و طفره رفتن از عمل به وعده های خود است و مرحله ای جدید از سرکوبگری را آغاز کرده است.

وی ادامه داد: اقدامات و تصمیمات غیرقانونی مسوولان آل خلیفه هیچ ارتباطی به دموکراسی ندارد و رژیم بحرین درمرحله ای از ترس شدید قرار گرفته و این مساله باعثشده که درصدد ساکت کردن همۀ صداهای مخالف برآید.

المرزوق تصریح کرد: رژیم بحرین همچنین شیوه انتقام گیری مستقیم از مسئولانی که صدای خود را برای مطالبه خواسته های عادلانه و شرافتمندانه بالا برده اند، در پیش گرفته است و نمی خواهد که جهانیان این صداها را بشنوند.

معاون دبیر کل تشکل ملی دموکراتیک وحدت گرای بحرین درباره بحرانی شدن اوضاع در بحرین هشدار داد و گفت: این اقدامات موجب می شود که چهره واقعی سران آل خلیفه بیش از پیش برای جهانیان فاش شود.

المرزوق تصریح کرد: وقتی مسئولان آل خلیفه به بازداشت شخصیت های برجسته مخالف اقدام می کنند، شخصیت های دیگری روی کار می آیند و از دل این انقلاب، انقلاب دیگری به وجود خواهد آمد.

وی افزود: سران آل خلیفه براین گمان باطل هستند که با بازداشت شخصیت ها و چهره های مخالف می توانند به تحرکات اعتراض آمیز مردم پایان دهند، اما این گونه نیست و بالعکس این اقدام به پیچیده تر شدن اوضاع و تداوم تحرکات مردمی منجر می شود.

معاون دبیر کل تشکل ملی دموکراتیک وحدت گرای بحرین همچنین اتهامات وارده از سوی مسئولان آل خلیفه به تظاهرکنندگان بحرینی را تکذیب و تاکید کرد که قانون، اجازه برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز را به مردم می دهد و تظاهرات مردم نیز تا زمانی که رژیم بحرین به خواسته های عادلانه مردم جامه عمل نپوشاند، ادامه خواهد یافت.