رئیس سابق شورای ملی انتقالی لیبی گفت که گروه سازمان یافته اخوان المسلمین از بهارهای عربی سوء استفاده کرده است و به نوعی باید این انقلاب ها را انقلاب اخوانی نامگذاری کرد.
مصطفی عبدالجلیل در گفت و گو با روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن افزود: این رویکرد از سیاست اخوان المسلمین اعم از تونس یا مصر یا لیبی روشن است و محمد مرسی رئیس جمهوری معزول مصر وابسته به گروه اخوان المسلمین در طول دوره یکساله ریاست جمهوری خود با نوعی سردرگمی رفتار و در اجرای سیاست این گروه عجله کرد. وی افزود: مرسی همچنین در امور دو نهاد حساس در تاریخ مصر یعنی نهاد قضایی با برکنار کردن دادستان کل و برخی چهره های شاخص قضایی در مصر برای اعطای فرصت به طرفداران خود در حزب عدالت و آزادی و نهاد نظامی از طریق برکنار کردن فرماندهان نظامی نظیر محمد حسین طنطاوی و بازنشسته کردن گروه های زیادی از فرمانده ارتش دخالت کرد. به گفته وی، دخالت در این دو نهاد و اقدام مرسی در تعیین استانداران برای مناطقی که چه بسا گروه اخوان در آنجا پایگاه نداشت - نظیر استان توریستی الاقصر - همه و همه کارهایی بود که مرسی و نظام اخوان المسلمین در انجام آنها برای بدست گرفتن ارکان کشور– پیش از اینکه کاری بکنند - عجله کرد و این امر باعثشد که آنچه باید روی می داد، روی دهد.