مرکز حقوق بشر بحرین امروز(شنبه) در گزارشی اعلام کرد: نیروهای بحرینی در فاصله روزهای ۱۶ تا ۲۲ آوریل ۲۰۱۳(۲۷ فروردین تا ۲ اردیبهشت ۹۲)، به بازداشت شهروندان بحرینی و یورش به منازل آنان ادامه دادند و در این مدت، ۱۲۰ نفر شامل ۲۰ کودک و دو زن را بازداشت کردند.

در این گزارش آمده است: " نیروهای بحرینی به بیش از ۶۱ منزل شهروندان یورش بردند و ۴۸ منطقه در بحرین در معرض مجازات عمومی از سوی نیروهای آل خلیفه قرار گرفت و همچنین بیش از ۲۴ محاکمه برای شهروندان بحرینی اجرا شد و برخی از جلسات محاکمه نیز ادامه پیدا کرد و ۳۵ نفر از بازداشت شدگان نیز آزاد شدند.