روزنامه صهیونیستی "یدیعوت آحرانوت" در شماره امروز دوشنبه خود، رژیم اسرائیل را به قطع رابطه سیاسی با آنکارا تا پایان دولت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، دعوت کرد.
این روزنامه صهیونیستی در سرمقاله خود با اشاره به این که دولتی که برای خود احترام قائل است، نمی تواند نظاره گر اقدامات آنکارا باشد، نوشت: اسرائیل باید رابطه خود را با ترکیه قطع کند و این مساله جای بحثو مجادله ندارد. یدیعوت آحرانوت افزود: اسراییل باید با ابزارهایی که در اختیار دارد به اقدامات آنکارا پاسخ دهد و با دولت ترکیه که از روی عمد به اسراییل آسیب می رساند، قطع رابطه کند. این روزنامه صهیونیستی خاطرنشان کرد: ترکیه اردوغان با ترکیه سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ تفاوت دارد زیرا در آن زمان روابط دو طرف پیوسته در حال بهبود بود اما اینک این گونه نیست. یدیعوت آحرانوت به حادثه کشتی مرمره و تاثیر آن بر روابط فیمابین اشاره کرد و مدعی شداسراییل درخصوص حمله به این کشتی و کشتار سرنشینان آن که در صدد رساندن کمک های انسان دوستانه برای فلسطینیان غزه بودند، مقصر نبود. این روزنامه نوشت: در این حادثه اسراییل با وجود این که مقصر نبود عذر خواهی کرد و این درحالی است که مقامات ترکیه باید در این خصوص عذرخواهی می کردند زیرا آنها مقصر بودند و دست به این اقدام تحریک آمیز زدند. این روزنامه صهیونیستی تاکید کرد، تا زمانی که ترکیه تحت حاکمیت اردوغان باشد، هیچ فرصتی برای حفظ روابط آنکارا و تل آویو وجود ندارد و اسرائیل باید تا پایان دولت اردوغان منتظر بماند و آنگاه روابط نزدیک خود را با ترکیه از سر بگیرد. شایان ذکر است که به تازگی خبرهایی با این مضمون منتشر شده است که ترکیه اسامی ایرانیانی را که در خاک ترکیه به نفع " موساد " جاسوسی می کرده اند، در اختیار ایران قرار داده و این امر موجب ناخرسندی سران صهیونیست شده است.