بسیاری انتخابات سراسری ۱۱ ماه می در پاکستان را اولین انتقال قدرت دموکراتیک در این کشور می دانند؛ اما خشونت طالبان و ناتوانی دولت مرکزی در کنترل امنیتی تمامی مناطق کشور مانعی برای شرکت تمامی شهروندان در انتخاب به ویژه زنان خواهد بود.

علاوه بر خشونت طالبان علیه زنان، خشونت های اخیر علیه نامزدها و طرفداران احزاب مختلف موجب نگرانی شدید مسئولان این کشور شده است.

انتخابات ۱۱ می پاکستان یازدهمین انتخابات سراسری در تاریخ ۶۶ ساله این کشور خواهد بود؛ خشونت طالبان علیه زنان پس از انتخابات گذشته در مناطق قبیله ای تحت کنترل طالبان باعثشده تا نگرانی هایی از بروز رخدادهایی مشابه در انتخابات آتی به وجود آید.

این بار هم همانند گذشته طالبان با صدور بیانیه ای زنان را از شرکت در انتخابات برحذر داشته و به آنها هشدار داده است.

۳۷ میلیون زن و ۴۸ میلیون مرد از جمعیت ۱۸۰ میلیونی پاکستان برای شرکت در انتخابات آتی این کشور ثبت نام کرده اند.

خشونت طالبان علیه زنان همانند آنچه برای ملاله یوسف زی رخ داد همواره زنان به خصوص زنان ساکن درمناطق قبیله ای نشین را از شرکت در فعالیت های اجتماعی مثل نامزد شدن در انتخابات یا حتی رای دادن برحذر داشته است.

ملاله یوسف ‌زی دختر نوجوان پاکستانی که عضو کمپین تحصیل دختران در «سوات والی» پاکستان است در اکتبر ۲۰۱۲ به دست طالبان و در راه بازگشت از مدرسه ترور نافرجام شد. با انتشار خاطرات ملاله و اظهارات وی از ممنوعیت تحصیل دختران در دوران حکومت طالبان، طالبان وی را تهدید به ترور کرد و وقتی هم که ملاله در ژانویه ۲۰۱۳ از بیمارستان مرخص شد، بازهم طالبان اعلام کرد که او را خواهد کشت.

سرنوشت ملاله وی را به چهره ای شاخص در راه مبارزه برای تحصیل دختران و حقوق زنان در پاکستان و جهان تبدیل کرده است.