حسن شاهین سخنگوی اطلاع رسانی جنبش تمرد امروز سه شنبه گفت: تمایل شدیدی در درون جنبش تمرد برای گردهم آوردن همه تشکل ها در قالب یک ائتلاف انتخاباتی به منظور ورود به انتخابات پارلمانی آینده وجود دارد.
وی در گفت و گو با روزنامه الیوم السابع اظهار داشت: جنبش تمرد بعد از عید سعید قربان با شماری از نیروهای سیاسی به منظور هماهنگی با آنها درباره انتخابات دیدار خواهد کرد و رهبران جنبش تمرد نیز به منظور هماهنگی با مسئولان این جنبش در استانها درخصوص مسئله مبارزه انتخاباتی دیدارهایی خواهند داشت و این علاوه بر استقبال آنها از برخی شخصیت های ملی و هماهنگی با آنها برای ورود به این انتخابات است. جنبش تمرد یک سری شروط را برای پذیرش هماهنگی با نیروها و شخصیت های سیاسی تعیین کرده است که از جمله اعتقاد راسخ و کامل به اهداف انقلاب ۲۵ ژانویه و موج دوم آن در ۳۰ ژوئن گذشته و میهن پرستی است. شاهین درباره حمایت و پشتیبانی مالی از مبارزات انتخاباتی گفت: جنبش تمرد با توجه به اینکه یک جنبش مشتکل از جوانان با پشتوانه مالی اندک است، تا حد زیادی به هماهنگی با ائتلاف ها تکیه خواهد کرد.