ریاست جمهوری آمریکا پس از اینکه در سنا پیشرفت خوبی در مذاکرات برای پایان دادن به مالی این کشور به وجود آمد، جلسه با رهبران سنا را به تعویق انداخت. به گزارش  خبرگزاری فرانسه، پس از اینکه نشانه‌های از پیشرفت درمذاکرات مجلس سنا برای پایان دادن به بحران مالی آمریکا مشاهده شد، کاخ سفید جلسه با عاملان اصلی این بحران را به تعویق انداخت. قرار بود نشست باراک اوباما با رهبران ارشد کنگره لحظاتی بعد برگزار  شود اما یک مقام رسمی گفت این جلسه به تعویق افتاده تا رهبران سنا زمانی کافی برای ادامه پیشرفت مذاکرات خود جهت دستیابی به یک راه‌حل و بازگشایی دولت فدرال داشته باشند. نبرد بودجه بین اوباما و جمهوری‌خواهانی که مجلس نمایندگان را تحت کنترل داشته‌اند منجر به بیکاری صدها هزار نفر از کارمندان دولتی شده و آمریکا را در آستانه یک ورشکستگی تاریخی قرار داده است./