رئیس کنفرانس ملی لبنان با ابراز شگفتی از مواضع کنونی عربستان از جمله حمایت این کشور از حوادثاخیر مصر، گفت: آل سعود هوای سلطه بر پهنه شرق عربی را در سر دارد، و در واقع در صدد اجرای طرح خاورمیانه جدید است.
" کمال شاتیلا " در گفت وگو با یک شبکه تلویزیونی لبنانی تصریح کرد: طرح خاورمیانه جدید مبتنی بر تجزیه ۷ کشور عربی از طریق ایجاد اختلاف های فرقه ای و مذهبی میان اهل تسنن و شیعیان استوار است. وی باانتقاد از مواضع عربستان در قبال سوریه اظهار داشت: بیش از نیمی از ملت سوریه مخالف سقوط دولت و تجزیه کشورشان و سلطه تکفیری ها بر آن هستند از این رو تندروهای تروریست در آینده سوریه جایگاهی نخواهند داشت. خبرگزاری " آسیا " به نقل از رئیس کنفرانس ملی لبنان نوشت: شاتیلا مانع اصلی در راه اتحاد مسلمانان را سلطه غرب بر کشورهای اسلامی ارزیابی کرد و گفت، از آنجا که دو سوم ثروت جهان در این کشورها قرار دارد غرب پیوسته در تلاش است تا با سلطه بر کشورهای عربی و اسلامی به منابع و ثروت آنان دسترسی داشته باشد. شاتیلا با رد حکومت های استبدادی تاکید کرد که دوران سیطره یک حزب بر راس قدرت در دنیای کنونی به سر آمده است و سرنوشت روسیه، مصر و برخی دیگر از کشورهای جهان این حقیقت را به ما ثابت می کند.