عضو هیأت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران، با تشریح خط قرمز ایران در مذاکرات با گروه ۱ + ۵، تأکید کرد که در بسته پیشنهادی ایران همه ملاحظات مربوط به طرف های غربی و خطوط قرمز خودمان را در نظر گرفته ایم.
" عباس عراقچی " در خصوص بسته پیشنهادی ایران برای گروه ۱ + ۵ گفت: بسته پیشنهادی ما تقریبا آماده است، و این بسته در نشست روز سه شنبه به طرف های مقابل ارائه خواهد شد.به دنبال بازی برد - برد هستیممعاون وزیر امورخارجه کشورمان افزود: این بسته در چارچوب ایده ای است که آقای ظریف در نیویورک بیان کرد؛ مبنی بر اینکه ما آماده وارد شدن به مذاکرات جدی و واقع بینانه هستیم و به دنبال رسیدن به هدفی مشترک در مذاکرات می باشیم، و به قول معروف به دنبال بازی بُرد – بُرد هستیم. وی خاطرنشان کرد: هدف بازی برد – برد رسیدن هر دو طرف به خواسته های خود است ولی این به معنای آن نیست که ایران یا طرف مقابل باید امتیازاتی را بدهند، بلکه به معنای رسیدن هر یک از دو طرف به هدف و خواسته خود است.تعیین هدف مشترک در بسته پیشنهادیعراقچی در پاسخ به این سئوال که آیا بسته پیشنهادی ایران این هدف مشترک را مشخص کرده اظهار داشت: بله همینطور است. هدف کشورهای غربی آنطور که می گویند، این است که از صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران اطمینان حاصل کنند. عراقچی افزود: این کشورها نگران رفتن ایران به سوی سلاح های هسته ای هستند و اگر کشورهای غربی در این هدف خود صادق هستند، ما این هدف را قبول داریم و این، هدف مشترک ما هم است. وی تأکید کرد: هدف ما نیز تأمین حقوق مردم ایران در استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای است. ایران باید از استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای برخوردار شود که این امر هم به معنای تحقق هدف ایران است و هم تحقق هدف طرف مقابل زیرا طرف مقابل می خواهد که از صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران مطمئن شود؛ لذا استفاده ایران از انرژی صلح آمیز هسته ای می تواند به هدفی مشترک تبدیل شود بنابراین این بازی برد – برد خواهد بود.گام اولعراقچی خاطرنشان کرد: ما در ژنو هدف و چشم انداز خود را بیان خواهیم کرد و بعدا گام هایی را برای رسیدن به هدف خواهیم برداشت و ۲ گام در این گام ها اهمیت زیادی دارد یکی گام اول و دیگری گام آخر. وی ادامه داد: گام اول باید به گونه ای باشد که دو طرف بدون مواجهه با هیچ مشکل جدی بتوانند پیش بروند و اقداماتی را انجام بدهند.. اگر گام اول برداشته شود، می توانیم از فضای تقابل وارد فضای تعامل و همکاری شویم که در این صورت برداشتن گام های بعدی آسانتر خواهد شد؛ گام آخرهم حائز اهمیت است و شکل و وضعیت برنامه هسته ای ایران در این گام آخر مشخص می شود.طرح ۳ قسمتی ایران در ژنومعاون وزیر خارجه گفت: طرحی که ما به ژنو ارائه می دهیم، شامل سه قسمت است که در قسمت اول هدف مشترک را تعریف کرده ایم و در قسمت دوم مشخصات گام اول و در قسمت سوم مشخصات گام آخر را بیان نموده ایم. ما و طرف مقابل اگر درباره این طرح و چارچوب به توافق برسیم، معتقدیم که مذاکرات می تواند براساس مبنای صحیحی شروع شود و می توانیم امیدوار باشیم که به سرانجام برسد.بسته پیشنهادی ایرانعراقچی درباره این بسته گفت: ما این بسته را به گونه ای آماده کرده ایم که قابل قبول باشد و هیچ کسی انتظار ندارد که طرف های غربی در همان نشست ژنو تصمیم گیری کنند، و جواب خود را بیان کنند و در پایتخت های خود به بررسی این بسته نپردازند. علی القاعده طرف های غربی باید بسته پیشنهادی را در پایتخت های خود بررسی کنند و بعد با هم رایزنی و مشورت نمایند و در جلسه بعدی جواب خود را ارائه بدهند؛ ولی ما این بسته را به گونه ای آماده کرده ایم که جواب طرف های غربی نباید منفی باشد، و در این بسته همه ملاحظات مربوط به طرف های غربی و خطوط قرمز خودمان را هم در نظر گرفته ایم لذا امکان قبول این بسته زیاد است و اگر طرف های غربی این بسته را قبول نکنند، عدم حسن نیت خود را نشان داده اند. وی ادامه داد: ما در این بسته اقداماتی را که ایران باید در گام اول انجام بدهد، و اقداماتی را که گروه ۱ + ۵ نیز باید انجام بدهد، مشخص خواهیم کرد. هدف از هر اقداماتی که دو طرف باید انجام بدهند، اعتمادسازی است. ما در گام اول اقداماتی را که باعثاعتمادسازی شود، انجام خواهیم داد ولی در گام اول نگرانی هایی را مرتفع خواهیم کرد که نگرانی های معقول و پایه و اساس دار باشد زیرا ما معتقدیم هر ادعایی نگرانی محسوب نمی شود. اگر کشورهای غربی سؤال و ابهامات معقول و پایه و اساس دار داشته باشند، ما آماده اعتماد سازی و رفع این ابهامات هستیم و انتظار داریم که طرف های غربی نیز باید اعتماد ما را جلب کنند و اعتماد ما از مسیر کاهش تحریم ها جلب خواهد شد.گام اول غربی‌ها چیستمعاون وزیر خارجه در پاسخ به این سئوال که آیا گام اول غربی ها تعلیق یا کاهش تحریم ها است اظهار داشت: حتما همینطور است. طرف های غربی در گام اول باید تحریم ها را تعلیق کنند، یا برخی از تحریم ها را لغو کنند. عراقچی درباره درخواست طرف های غربی برای کاهش غنی سازی ایران به کمتر از پنج در صد، گفت: غنی سازی قابل مذاکره نیست و ما درباره غنی سازی مذاکره نمی کنیم. غنی سازی حق مردم ایران است و مردم ایران برای دست یابی به این حق سال ها جنگیده اند ولی می توانیم درباره اندازه ها و ابعاد غنی سازی مذاکره کنیم تا هم اعتماد سازی کرده باشیم و هم خدشه ای به حق ما وارد نشود. عراقچی افزود: موضوع غنی سازی حتی در مقدمه بسته پیشنهادی به عنوان چارچوب و هدف نهائی اشاره شده است، و در گام آخر نیز به غنی سازی اشاره شده است به نحوی که غنی سازی ادامه پیدا می کند البته در شکل، اندازه و سطوحی که باعثاعتماد سازی شود. همچنین در گام آخر همه تحریم ها یا باید رفع شود یا دوره زمانی برای رفع آن تعریف شده باشد و پرونده ایران از شورای امنیت به آژانس برگردانده می شود و پرونده ایران مثل پرونده هر کشور عادیِ عضو ان پی تی و غیردارنده سلاح هسته ای مورد بررسی قرار می گیرد.گام آخرعراقچی درباره گام آخر گفت: در گام آخر چون قرار است که همه امور شکل طبیعی به خود بگیرد و تحریم ها رفع شود، مساله پروتکل الحاقی بررسی خواهد شد ولی مجلس شورای اسلامی ایران تصمیم نهایی را در خصوص اجرای پروتکل الحاقی اتخاذ خواهد کرد.سقف زمانی مذاکراتعراقچی در پاسخ به این سئوال که آیا ایران سقف زمانی برای مذاکره با گروه ۱ + ۵ تعیین کرده است، اظهار داشت: یک دوره مذاکراتی و یک دوره اجرای توافقات وجود دارد که این دو دوره با یکدیگر فرق دارد و معتقدیم که می توانیم مذاکرات را تا شش ماه آینده یا یک سال آینده جمع بندی و نهایی کنیم ولی امکان دارد که برای اجرای برخی توافقات سال های بیشتری در نظر گرفته شود و نهایتا پرونده عادی سازی بشود.برداشتن گامها همزمان و متقابل استعراقچی در پاسخ به این سئوال که در صورت اعمال تحریم‌های جدید از سوی آمریکا هنگام مذاکرات و برداشتن گامها، چه اتفاق می افتد خاطرنشان کرد: قدم اول و از اصول بدیهی ورود به فاز همکاری، عدم تحمیل تحریم های جدید است. لذا باید تعهد کنند هیچگونه تحریم جدیدی صورت نگیرد. عراقچی تأکید کرد: گامها همزمان و متعادل و متقابل خواهد بود.خط قرمز آقای ظریف در مذاکراتوی افزود: آقای ظریف به عنوان مذاکره کننده ارشد از اختیارات کافی برخوردارند، و تنها خط قرمز ایشان حقوق مردم ایران و اصول برنامه هسته ای ما است. ولی در رویکردها ممکن است تغییراتی ایجاد شود. عراقچی اظهار داشت: اصل غنی سازی، خروج مواد از کشور ولو یک گرم به صورت مواد خام یا تولید شده از خطوط قرمز ماست. معاون وزیر خارجه خاطرنشان کرد: این مواد در ایران هم تحت نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی است، و هرگرم از آن که تولید شود توسط آژانس پلمپ می شود، و ما در داخل ایران هیچ مشکلی با نظارت آژانس نداریم. وی ادامه داد: ما این مواد را در داخل ایران نگهداری می کنیم و اختیار نظارت را به آژانس خواهیم داد، و دلیلی نمی بینیم که در خاک ایران این مواد تحت نظر کشور دیگری باشد.گام اول بسیار مهم استعراقچی تأکید کرد: سیاست گام به گام یک تضمین در درون خودش دارد و اگر ما یک گام برداریم که در مقابلش آنها گامی برندارند ما نیز به جایگاه سابق بازمی گردیم. لذا گام اول از این جهت بسیار مهم است که گامهای بعدی را تضمین می کند.تنها مسأله‌ای که باعثبن بست در مذاکرات می‌شودعراقچی خاطرنشان کرد: به عنوان یک دیپلمات امیدوارم که به بن بست نرسیم و با توجه به طرحی که ارائه کرده ایم امکان این امر به حداقل می رسد. تنها چیزی که ما را به بن بست می رساند عدم حسن نیت طرف مقابل است. عراقچی گفت: فضای مثبتی که ایجاد شده هم تاثیر گذار است و هم می تواند انتظارات غیرواقعی ایجاد کند، لذا باید توجه داشت که قرار نیست همه چیز خیلی سهل و ساده پیش برود. وی ادامه داد: کشورهای مقابل ما با ۶ دیدگاه متفاوت ظاهر می شوند که هماهنگ شدن آنها با خودشان یک مشکل جدی است، و بعد این مذاکرات دشمنانی دارد که خیلی علاقمند به پیشرفت آن نیستند، و لابی‌های مختلف در آمریکا و اروپا علیه آن کار می کنند.مایل به شتابزدگی در مذاکرات نیستیمعراقچی خاطرنشان کرد: در حالت خوش بینانه ما با یک روند دست کم چند ماهه روبرو هستیم. واقعیت های فنی به ما می گوید که انتظار نداشته باشیم طرحمان فورا جواب بدهد حتما باید جلسه ای در چند هفته بعد از آن باشد تا طرف هایمان نظرشان را ارائه کنند و ما مایل نیستیم کیفیت مذاکرات را فدای شتابزدگی کنیم. عراقچی در ادامه مصاحبه با شبکه العالم اظهار داشت: هیچ موضوعی غیر از موضوع هسته ای در دستور کار ما قرار ندارد و ۱ + ۵ فقط برای بررسی همین موضوع طراحی شده است، ولی اگر طرف های مقابل ما علاقمند باشند در مورد سایر موضوعات صحبت کنند مسلما ما هرگز از گفتگو اجتناب نمی کنیم.مذاکرات ۱ + ۵ ارتباطی با موضوع رابطه ایران و آمریکا نداردمعاون وزیر خارجه با بیان اینکه این مذاکرات دلیلی بر نزدیکی ایران و امریکا نیست تأکید کرد: این مساله(روابط ایران و آمریکا) باید روند و موضوعات خود را طی کند. ما فقط با ۱ + ۵ مذاکره می کنیم که امریکا هم جزئی از مکانیسم آن است. از نظر ما این موضوع با روابط دوجانبه کاملا متفاوت است، و ما وارد آن نخواهیم شد.وظیفه ۱ + ۵ در قبال رژیم صهیونیستیعراقچی در مورد مخالفت رژیم صهیونیستی با این مذاکرات اظار داشت: همانگونه که اشاره کردم هرگونه پیشرفت در پرونده هسته ای ایران، دشمنانی در دنیا دارد که مهمترین آنها رژیم صهیونیستی است؛ در روزهای اخیر دیدیم نخست وزیر این رژیم هرکاری از دستش برآمد برای خراب کردن فضای موجود به کار برد، و خیلی روشن است که آنها به دنبال ایجاد تنش در منطقه و نیز روابط ایران و غرب هستند، و از این که ما در مسیری مبتنی بر منطق و حکمت پیش برویم ناراضی هستند، بنابر این ۱ + ۵ وظیفه دارد که با این قبیل دشمنی ها مقابله کنند و اجازه ندهند نخست وزیر این رژیم برای آنها دستور کار تعیین کند.