رهبر جریان صدر عراق اوضاع این کشور را خطرناک توصیف و تاکید کرد تروریسم، خودروهای بمب‌گذاری شده، قتل و خونریزی امروز در عراق حاکمیت دارد. «مقتدی صدر» در مصاحبه با روزنامه فرامنطقه‌ای «الشرق الأوسط»به تشریح اوضاع عراق پرداخت. وی در پاسخ به این سوال که اوضاع عراق را چگونه می‌بینید و به عقیده شما به کدام سمت می‌رود؟ اظهار داشت: من از قبل هم گفتم و همچنان می‌گویم که اوضاع عراق خطرناک است و امروز نه تنها عراق در اوج خطر قرار دارد بلکه خطرات بیشتری برای عراق در راه است، عراق امروز اسیر تروریسم، افراطی‌گری و خشونت است، حاکم امروز عراق، تروریسم، خودروهای بمب‌گذاری‌شده، قتل و خونریزی است، امروز قوانین حاکم نیست و تنها مرگ حکومت می‌کند و این اوضاع عراق است. وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا ارتش مهدی تحت رهبری شما همچنان وجود دارد؟ تصریح کرد: بله ولی فعالیتش راکد و متوقف است. خبرنگار الشرق الأوسط سوال کرد که نظر شما درباره ترکیه چگونه است و آیا به نظر شما دخالت منفی در امور عراق دارد؟ و صدر در پاسخ گفت: ترکیه در تظاهرات‌های موصل، الانبار و سامراء دخالت کرد اما غیر از اینها در امور داخلی عراق دخالتی نکرده است.وی همچنین با اشاره به علت نهادینه شدن طائفه‌گرایی در عراق و غیره تصریح کرد: اینها طرح‌های آمریکایی، اسرائیلی و انگلیسی است، اشغال عراق سودی به حال آنها نداشت زیرا ما آنها را از سرزمین خود بیرون کردیم و به همین دلیل به طایفه‌گرایی برای تضعیف ما روی آوردند و عملا نیز طایفه‌گرائی باعثپراکندگی ما شد. وی در پاسخ به این سوال که چه کسی نیروهای آمریکایی را از عراق خارج کرد؟ اظهار داشت: مقاومت نظامی...مقاومت سنی و شیعه عراق...همه عراقی‌ها در برابر اشغالگران ایستادند. صدر همچنین به این سوال خبرنگار الشرق الأوسط که اوضاع چگونه به اینجا رسید و چه کسانی باعث بوجود آمده این وضع شدند؟ پاسخ داد: به عقیده بنده علت این مسئله نبودن یک شخصیت حاکمی است که برای این جامعه و همه جریان‌های آن پدری بکند و همین امر باعث شده است که وضعیت به اینجا برسد و گذشته از آن علت اصلی نیز «صدام حسین» و اشغالگران هستند.