رئیس سابق آکادمی عالی نظامی اظهار داشت: تفکر کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی بر پایه شتاب بخشیدن به زمینه سازی برای حمله نظامی به ایران استوار است و رژیم اسرائیل، شرایط کنونی منطقه را برای جامه پوشاندن به چنین نیتی مساعد می داند.

وی افزود: مشغول بودن هم پیمانان ایران همانند سوریه و حزب الله به امور داخلی خود از یک سو و تحولات پرونده هسته ای جمهوری اسلامی و مذاکرات کشورهای گروه ۱ + ۵ با ایران و همچنین تحولات مصر و به ویژه وقایع اخیر سینا همگی عواملی هستند که آمریکا را وادار می کند تا در قبال خواسته های رژیم صهیونیستی رویکردی مثبت پیشه کند، هر چند در حال حاضر موضوع حمله نظامی به ایران در دستور کار آمریکا قرار ندارد.

رئیس سابق آکادمی عالی نظامی مصر تاکید کرد: در حال حاضر موانعی آشکار در برابر حمله نظامی به ایران وجود دارد؛ اما در عین حال آمریکایی ها می دانند که برنامه هسته ای ایران هیچ گونه انحرافی به سمت مقاصد نظامی نداشته و همه بازرسان و ناظران آژانس بین المللی انرژی اتمی که مرجع اساسی رسیدگی به این گونه مسائل است، بر این امر گواهی می دهند.

وی در پایان با انتقاد از تلاش های آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ایجاد ایران هراسی در کشورهای منطقه، اظهار داشت: در واقع کشورهای عربی باید نگران رژیم صهیونیستی باشند زیرا این رژیم خطرناک ترین دشمن اعراب است و تحولات منطقه در جهت منافع آمریکا و این رژیم پیش می رود؛ بنابراین تلاش آمریکا و رژیم صهیونیستی برای نگران کردن کشورهای عربی از ایران تنها تلاش برای منحرف کردن افکار آنان از خطر واقعی است.