" عمار الحمد " روز پنجشنبه اظهار داشت: دو استان کرکوک و موصل طی بیست و چهار ساعت گذشته شاهد افزایش اقدامات گروه های مسلح و فعالیت افرادی بودند که درصدد ایجاد مشکلات و فتنه ها در فرایند سیاسی و علیه دولت عراق هستند.

الحمد، تاکید کرد: میان حوادثالحویجه اعم از فتنه انگیزی ها و تلاش برای ایجاد فتنه در سایر استانها با سخنرانی های تهدیدآمیزو تحریک نهادهای امنیتی برای درگیر کردن آنان با افراد مسلح و عشایر جهت تشدید بحران های سیاسی، هماهنگی و ارتباط محکمی وجود دارد.

وی با اشاره به تاکید دولت عراق بر خودداری از درگیری با ساکنان مناطق ناآرام، خاطرنشان کرد: نخست وزیر عراق در سخنرانی اخیر خود خواستار احترام به نهادهای امنیتی و شهروندان در کنار هم و در عین حال حمایت نکردن از کسانی است که به دو طرف خیانت کرده و در صدد کشاندن عراق به مسیر نادرست هستند.

عضو شورای اطلاع رسانی ائتلاف دولت قانون عراق همچنین با اشاره به تلاش دولت مالکی برای ایجاد آرامش و ثبات در عراق، بیان داشت: دولت عراق به منظور ایجاد آتش بس و ممانعت از افزایش بحرانها، کمیته های هماهنگی برای دیدار با شیوخ و ریش سفیدان مناطق محل درگیری تشکیل داده اما برخی گروه های داخلی و خارجی در صدد اجرای توطئه درعراق هستند.
الحمد با تاکید به برخی تلاش ها برای کشاندن بحران سوریه به عراق نیز، گفت: این طرح ها از پیش برنامه ریزی شده و مردم عراق باید از فتنه های طائفی که بسیار نزدیک است، دوری کنند زیرا برخی کشورها به هر قیمت درصدد برافروختن این فتنه ها هستند.
عضو شورای اطلاع رسانی ائتلاف دولت قانون، تصریح کرد: شرایط برای آغاز درگیری ها به ویژه درگیری های طائفی درعراق فراهم است و منطقه با همه بحرانها برای عراق آغوش باز کرده و هدف از اجرای برخی طرح های خارجی نیز بازگرداندن آمریکا به عراق در آینده نزدیک است.