عربستان سعودی در آستانه فروپاشی طرح خود در سوریه دست به ماجراجویی جدیدی در این کشور برای برهم زدن بازی بویژه درسایه توافق روسیه و آمریکا زده است. به نقل از نشریه رای الیوم، ناظران غربی معتقدند که طرح عربستان سعودی در سوریه و منطقه به طور کلی در آستانه فروپاشی قرار گرفته است لذا مسئولان سعودی از طریق تشکیل ارتش اسلامی متشکل از عناصر بیش از 50 سازمان اسلامی "میانه رو" برای از بین بردن هرگونه توافقی بین آمریکا و روسیه تلاش می کنند. این ناظران بعید ندانستند که سعودیها برخلاف تمایل آمریکا، این ارتش را با موشک های ضد هوایی به منظور تغییر دادن موازنه قوای نظامی به زیان نظام سوریه تجهیز کند.