" اسماعیل الوزیر " تصریح کرد: چنین اتهاماتی از سوی رهبران و سیاستمداران آمریکایی علیه ملت های عربی و به خصوص مردم یمن تازگی ندارد و مواضع واشنگتن در قبال ملت های مستضعف ناشی از روحیه زورگویانه و مستکبرانه سران این کشور استکباری است که برای ملتهای دردمند حقوق و کرامت انسانی قائل نیستند.

وی در ادامه افزود: مسئولان آمریکایی مردم یمن و حتی کسانی را که در این کشور با آنها در تعاملند و امتیازات سیاسی و حکومتی به آمریکا اعطا می کنند، تروریست می دانند.

این سیاستمدار یمنی خاطر نشان کرد: باید در کشور اراده سیاسی وجود داشته باشد تا آمریکا را تحت فشار قرار دهد، و دخالتهای سفارت آمریکا در امور داخلی یمن را متوقف کند.

الوزیر گفت: اداره امور یمن کاملا در دست دیپلماتهای آمریکایی است و آنها هستند که برای این کشور برنامه ریزی و تصمیم گیری و حتی به جای یمنی ها فکر می کنند؛ فعالیتهای مؤسسات و نهادهای یمنی نیز همگی پوششی برای سیاست های آمریکا به شمار می آید.

رئیس شورای حزب الحق یمن افزود: شماری از تفنگداران ارتش آمریکا با تجهیزات نظامی در شهرهای صنعا و عدن حضور دارند؛ این نظامیان با مردم یمن مانند تروریست برخورد می کنند.

وی با بیان این که دخالت مستقیم آمریکا علیه مردم یمن بر کسی پوشیده نیست، تصریح کرد: اطلاعاتی موثق از دخالت مستقیم تفنگداران آمریکایی به همراه نیروهای عربستانی و برخی گروههای یمنی در جنگ ششم در صعده در دست است.