هیات هماهنگی مخالفان سوریه(مخالفان داخلی غیر مسلح) با بیان این که در نشست ژنو۲ مشارکت خواهد کرد، گفت: در صدد تشکیل هیاتی واحد به نمایندگی از احزاب مخالف داخلی برای حضور در این نشست است.
تحرکات سیاسی برای حل مسالمت آمیز بحران سوریه همزمان با شروع فعالیت گروهی از کارشناسان بین المللی سازمان منع سلاح شیمیایی برای نابودی زرادخانه شیمیایی این کشور، ادامه دارد. "محی الدین محمد" سردبیر نشریه سوری "تشرین" در این خصوص به شبکه العالم گفت: اظهارات کنونی مقامات خارجی بویژه آمریکایی ها بیانگر همکاری کامل دولت سوریه با بازرسان بین المللی می باشد و اعلام آغاز عملیات نابودسازی سلاح های شیمیایی گامی سریع در مسیری درست است. هیات هماهنگی مخالفان سوریه، نیز در کنفرانسی در دمشق بر مشارکت خود در نشست ژنو2 تاکید و وحدت نمایندگی مخالفان در این نشست را امری ضروری دانست. "احمد عسراوی" عضو هیات هماهنگی مخالفان  گفت: ما تمایل داریم که هیات مذاکره کننده واحدی به نام مخالفان داخلی سوری به ژنو اعزام شود. کارشناسان عقیده دارند که حضور مخالفان داخلی در نشست ژنو2 گامی مهم در مسیر حل و فصل مسالمت آمیز بحران سوریه است.