وزیر دفاع مصر گفت اگر آن گونه که ادعا می شود، کودتایی برای برکناری محمد مرسی در کار بود، به او مهلت داده نمی شد.
" عبدالفتاح السیسی " وزیر دفاع مصر در گفت وگو با روزنامه مصری الیوم اظهار داشت که قبل از صدور ضرب الاجل هفت روزه، جزئیات این مساله را به محمد مرسی اطلاع دادیم و وی از صدور این بیانیه خشمگین نشد اما تعیین ضرب الاجل ۴۸ ساعته وی را خشمگین و ناراحت کرد. السیسی با اشاره به دیدارش با " خیرت الشاطر "، معاون رهبر اخوان المسلمین، در ۲۵ ژوئن گذشته گفت: الشاطر در آن دیدار تهدید کرد که اگر مرسی از منصبش کنار برود، اخوان المسلمین اقدام به درگیری و کشتار خواهد کرد و هیچ کس توان مهار آن را نخواهد داشت. وزیر دفاع مصر در پاسخ به سوالی درباره هماهنگی با دولت آمریکا در خصوص بیانیه برکناری مرسی افزود: به صراحت می گویم ما با هیچ طرفی در این زمینه هماهنگی نکردیم و از کسی کمک یا اجازه نگرفتیم. السیسی تصریح کرد: این مسائل مربوط به امور داخلی مصر است و هیچ کشور دیگری حق دخالت در این امور را ندارد و بیانیه برکناری نیز در حقیقت به مثابه اجرای اراده ملت بود که در خصوص آن با طیف های مختلف مردمی توافق شده بود. وی گفت: روابط ما با دنیای خارجی بر اساس منافع و احترام متقابل و رد هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی است.