رئیس جمهور سوریه در دیدارِ فرستاده ویژه رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، تاکید کرد که قضیه فلسطین همواره برای سوریه در اولویت قرار دارد.
بشار اسد در دیدار با عباس زکی، فرستاده محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و یکی از اعضای کمیته مرکزی جنبش فتح گفت: این حملات سرسختانه که سوریه اکنون در معرض آن قرار دارد، اصول و مبادی ما را دگرگون نمی کند و مساله فلسطین و پایبندی به حقوق قانونی ملت فلسطین، همواره اولویت اصلی برای سوریه خواهد بود. رئیس جمهور سوریه در این دیدار تصریح کرد: حوادثرخ داده در سوریه سیاست و نگرش ملت سوریه در قبال برادران فلسطینی را تغییر نمی‌دهد، بلکه باعثمی‌شود که همبستگی آنها برای مقابله با حملات تروریستی بیشتر شود. زکی نیز تصریح کرد: حمله به سوریه به منزله هدف قرار دادن امت عربی است چرا که تحلیل بردن توانایی‌های مردم و ارتش سوریه در راستای طرح بزرگتر تقسیم کشورهای منطقه و تضعیف آنها در راستای خدمت‌رسانی به منافع اسرائیل صورت می‌گیرد.