گروه های مخالف در داخل سوریه، وقت کشی آمریکا و چند دستگی مخالفان را از دلایل تعیین نشدن زمانی مشخص برای برگزاری نشست ژنو دو می دانند.
مختار لمانی معاون اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به سوریه برای نخستین بار بعد از ماه‌ها به دمشق سفر کرده است. دیدار برخی گروه های مخالف داخلی در پایتخت سوریه با "لمانی" در حالی صورت گرفت که درگیری میان گروه های مسلح به شدت افزایش یافته است. در این نشست بر چند نکته مهم و از جمله آنها تلاش بین المللی برای برگزاری نشست ژنو2 تأکید شد. وقت کشی آمریکا، سستی اراده بین المللی و چند دستگی میان مخالفان از جمله مسائلی است که به عقیده مخالفان سوری در داخل این کشور، مانع از تعیین زمان برگزاری نشست بین المللی ژنو شده است. خانم "پروین ابراهیم" از اعضای حزب "جوانان برای عدالت و توسعه" (از احزاب مخالف)  اظهار داشت: حوادث اخیر و به ویژه اظهارات برخی گروه های مسلح تروریست در به رسمیت نشناختن ائتلاف مخالفان سوری بی شک برگزاری نشست ژنو را به تاخیر خواهد انداخت. زیرا آمریکا دیگر طرح و برنامه ای برای تحمیل کردن ندارد و ائتلافی که خود را نماینده مخالفان مسلح می دانست، از آمریکا دوری جسته است. اینک آمریکا در تنگنا قرار گرفته است و نمی داند چه طرفی را به نشست معرفی کند و این امر برگزاری نشست را به تاخیر انداخته است. زیرا امریکا در مقابل موافقت دولت سوریه و مخالفان ملی برای مشارکت در گفتگوها، چیزی برای ارائه ندارد. مخالفان سوریه گرفتار چند دستگی های شدیدی شده اند؛ مردم سوریه نیز تأکید دارند که این مخالفان خارج نشین حق سخن گفتن از پیش شرط برای گفتگو ندارند. ملت سوریه تاکید کرده است که انتخابات ریاست جمهوری می تواند حکومت آینده را تعیین کند. یک شهروند سوری گفت: هر کسی که خواهان منفعت کشور و ملی گرا است، باید با مشارکت بدون پیش شرط در گفتگوها موافقت کند. شهروند دیگری تأکید کرد:همگی باید در گفتگوها حاضر باشیم و با یکدیگر به تفاهم برسیم. مساله باید از طریق انتخابات حل و فصل شود وهر کسی که در انتخابات پیروز شود از او استقبال خواهیم کرد. وی با این حال خاطرنشان کرد: ما کسانی را که شناختی از آنها نداریم نمی خواهیم؛ کسانی که همیشه در هتل های 5 ستاره در اروپا زندگی کرده اند و نام آنها را فقط در تلویزیون شنیده ایم؛ آنها اکنون میخواهند در کشور حکومت کنند، ولی ما هیچگاه آنها را نمی پذیریم.