یوآخیم گاوک، رئیس جمهور آلمان می‌گوید این کشور باید نقش بیشتری در عرصه بین‌المللی ایفا کند و مسئولیت‌های بیشتری را در جهان بپذیرد.
گاوک در بیست و سومین سالگرد اتحاد دو آلمان گفت: «ما نباید فکر کنیم که بدون مشارکت در منازعات سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی و نظامی می‌توانیم از آن محفوظ بمانیم.» وی افزود: «نمی‌توانم تصور کنم آلمان بدون دیکته کردن رفتار خود به دیگران تصویر خود را بزرگ جلوه دهد و همچنین نمی‌تواند با کوچک کردن تصویر خود، از خطر و انزوا دور بماند. کشور ما یک جزیره نیست.» رئیس جمهور آلمان در ادامه یادآور شد که دولت برلین باید از خود بپرسد که آیا مسئولیت‌های کافی را در ارتباط با همسایگان خود در شرق و نیز در خاورمیانه و جنوب دریای مدیترانه بر عهده می‌گیرد یا خیر.» آلمان که قدرتمندترین اقتصاد منطقه یورو محسوب می‌شود و از کمترین هزینه‌های استقراض برخوردار است، در جریان بحران بدهی چهار سال اخیر اروپا، کشورهای مقروض این قاره را راهنمایی کرده است. اگر چه این کشور از اقتصاد قدرتمندی برخوردار است، اما اکراه و بی‌میلی آن برای پذیرش مسئولیت امور جهانی به ویژه از زمان عضویت این کشور در ناتو، در خارج از قاره اروپا به موضوعی نگران‌کننده تبدیل شده است. کریس چیویس، استاد علوم سیاسی در موسسه راند امریکا می‌گوید: «نگرانی زیادی در واشنگتن نسبت به بی‌میلی آلمان به پذیرش نقشی بیشتر به ویژه در امور امنیت بین المللی وجود دارد.» وی افزود: «برخی اوقات این احساس به درست یا غلط وجود دارد که آلمان از تاریخ خود به عنوان بهانه‌ای برای نپذیرفتن مسئولیت‌هایی استفاده می‌کند که از یک کشور با این ثروت و منافع بین المللی انتظار نمی‌رود.» آلمان در سال ۱۹۹۹ از حمله هوایی به صربستان در جریان بحران کوزوو حمایت کرد و در پاییز سال ۲۰۰۱ پذیرفت نیروی نظامی به افغانستان اعزام کند. با این حال، آلمان در سال ۲۰۰۳ از پیوستن به حمله تحت امر امریکا به عراق و نیز حمله هوایی سال ۲۰۱۱ به لیبی که به سرنگونی رژیم معمر قذافی منجر شد، خودداری کرد.