وزیر و سفیر سابق سوری تاکید کرد معارضان مسلح در مذاکرات، راه‌حل‌ها و به طور کلی، در معادله سیاسی و یا هر معادله دیگر مربوط به سوریه، جایی برای خود نخواهند یافت. «مهدی دخل الله»، وزیر و سفیر سابق سوری، در دمشق،با اشاره به اینکه اختلاف میان معارضان وابسته به دوحه – استانبول و دیگر معارضان، اختلافاتی دیرینه است، این اختلافات را نشانگر وابستگی کامل این معارضان به قدرت‌های جهانی دانست. دخل الله با اشاره به اینکه وقتی میان قدرت‌های جهانی اختلافی به وجود آید، این اختلاف، در عملکرد معارضان نیز انعکاس می‌یابد، افزود: کنفرانس ژنو 2 تنها برای مذاکره با معارضان ملی برگزار خواهد شد. وی گفت: گروهی از معارضان موجود در داخل و خارج، معارضانی ملی هستند که نه مسلح هستند و نه اقدامات مسلحانه را تایید می‌کنند؛ از سویی، این گروه از معارضان، خواهان دخالت خارجی نیز نشدند و تنها این گروه از معارضان به کنفرانش ژنو 2 دعوت خواهند شد و ملت نظارت‌گر روند توافق یا عدم توافق با آنان خواهد بود. دخل الله افزود: میان دو گروه از معارضان ملی اختلافاتی وجود دارد، اما باید توجه داشت که این دو گروه علی رغم این اختلاف، معارضانی ملی به شمار می‌آیند؛ زیرا نه اقدام مسلحانه داشته و نه خواهان دخالت خارجی شده‌اند. این وزیر و سفیر سابق سوری اختلاف میان معارضان را امری طبیعی دانست و گفت: مذاکره نباید همیشه میان گروه‌هایی صورت گیرد که نگرشی یکسان به مسائل دارند، بلکه مهم حضور تمامی گروه‌های سیاسی در پای میز گفت‌و‌گو است. وی خاطر نشان کرد: گفت‌و‌گو‌ها می‌تواند فراتر از حکومت و معارضان باشد و گروه‌های دیگر نیز در آن شرکت کنند. دخل الله، با اشاره به این که تفاوت دیدگاه‌ها مسأله‌ای مهم است که در نهایت منجر به توافقی ملی و فراگیر خواهد شد، افزود: درست است که اتحاد و یکپارچگی معارضان ملی، وضعیتی مطلوب‌تر به شمار می‌آید، اما لزومی ندارد که تمامی معارضان، رویکردی یکسان به تمامی مسائل داشته باشند. وی افزود: گفت‌وگوی گروه‌های مختلف جامعه با یکدیگر یکی از مولفه‌های مهم گفت‌وگوی ملی به شمار می‌آید. این دیپلمات سوری در ادامه تاکید کرد: اهمیتی ندارد که معارضان غیر ملی از عربستان سعودی، قطر و فرانسه تبعیت کنند یا پیرو دیگر کشورها باشند؛ مهم این است که با پیروی از کشورهای خارجی، به معارضانی غیر ملی مبدل شده‌اند که اختلاف میان خود آنها نیز نشانگر این مسأله است. به گفته وی، گروه‌های مسلح و درگیری‌های دایر میان آنها، همگی خارج از محدوده نگرش ما بوده و در هیچ نقطه‌ای با آینده سوریه تلاقی نخواهد داشت. دخل الله همچنین در نهایت تاکید کرد: معارضان غیر ملی در مذاکرات، راه‌حل‌ها و به صورت کل، در معادله سیاسی سوریه، جایی برای خود نخواهند یافت.