وزیر خارجه عربستان سعودی با بیان اینکه از " رویکرد جدید " ایران و تمایل تهران برای بهبود روابط با کشورهای همسایه و جهان استقبال می کند، تأکید کرد که باید در این زمینه گام های عملی برداشته شود.
" سعود الفیصل " در سمیناری به مناسبت هشتادمین سال برقراری روابط بین عربستان و ایتالیا اظهار داشت: اگر این رویکرد جدید و تمایل ایران با گام های عملی همراه نباشد، بی فایده خواهد بود و تاثیر خود را از دست خواهد داد. وی خاطرنشان کرد: سیاست ما این است که منطقه خاورمیانه عاری از سلاح های کشتار جمعی باشد و ایران و همه کشورها حق توسعه فناوری هسته ای را دارند اما کشورهایی که معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای را امضا کرده اند، نباید به سلاح هسته ای دست یابند و این در زمینه ایران نیز صدق می کند. سعود الفیصل گفت: ما بدنبال رقابت تسلیحاتی هسته ای با ایران نیستیم اما اصرار داریم که ایران به معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای پایبند باشد و شورای امنیت تصمیم اتخاذ کند که پایبندی ایران به این معاهده را تضمین کند.